> 2012

2012

Konsultacje w sprawie zmiany Programu współpracy
Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi na
2013 r.

Ogłoszenie

Na podstawie Uchwały nr XLIX/396/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Klembów

ogłasza konsultacje w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.

Projekt Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. zamieszczony jest poniżej w załączniku.

Załączniki do pobrania:
Projekt Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r. Naciśnij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:03:27.
Data wprowadzenia: 2012-12-21 14:03:27
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl