> 2012
GOPS: Ogłoszenie Nr 2/POKL/EFS/2012
2012-05-23 12:08:24
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko psychologa przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziała  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 1/POKL/EFS/2012
2012-04-20 21:02:36
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rozliczeń finansowych przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integr  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągów DN250 i DN350 do zbiornika Nr 2 w Bazie Paliw Nr 5 w Emilianowie, umożliwiających magazynowanie w nim różnych gatunków olejów i benzyn na działce nr 94/1 obręb Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński
2012-04-20 20:53:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągów DN250 i DN350 do zbiornika Nr 2 w Baz  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa w istniejącej elektroenergetycznej linii średniego napięcia, budowie napowietrznej elektroenergetycznej linii średniego napięcia, budowie słupowej elektroenergetycznej stacji transformatorowej, budowie napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia, budowie kablowych przyłączy niskiego napięcia, budowie złączy kablowych dla zasilenia w energię elektryczną budynków mieszkalnych na dz. ew. nr 50, 94/1 i 94/2 we wsi Krusze w gminie Klembów
2012-04-11 15:45:42
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupa w i  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 3/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia na dz. ew. nr 1249/18 we wsi Stary Kraszew w gminie Klembów, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2012-03-13 14:33:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 3/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia na dz. ew. nr   ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych do wymagań klientów w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie gm. Klembów (działka 94/1 obręb Rasztów)
2012-03-01 14:52:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu pojemności zbiorników do magazynowania dodatków fi  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15KV w pasie drogowym drogi gminnej na działkach nr ew. 125/8 i 299 we wsi Dobczyn
2012-02-28 08:21:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 2/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego n  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych do wymagań klientów w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie gm. Klembów (działka 94/1 obręb Rasztów)
2012-02-21 15:46:26
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu pojemności zbiornik  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii energetycznej niskiego napięcia na dz. ew. nr 1249/18 we wsi Stary Kraszew w gminie Klembów, w części nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
2012-02-16 12:27:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii ener  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów Współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rurociągów DN250 i DN350 do zbiornika Nr 2 w Bazie Paliw Nr 5 w Emilianowie, umożliwiających magazynowanie w nim różnych gatunków olejów i benzyn na działce nr 94/1 obręb Rasztów, gmina Klembów, powita wołomiński
2012-02-07 14:51:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów Współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1 714 133,00 zł. przedsięwzięcia pn. Wodociąg Grupowy Klembów Etap I Budowa stacji uzdatniania wody oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Klembów
2012-01-30 14:39:13
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o dofinansowaniu przez WFOŚiGW w Warszawie w formie pożyczki w kwocie 1 714 133,00 zł. przedsięwzięcia pn. Wodociąg Grupowy Klembów Etap I Budowa stacji  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów Współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu pojemności zbiorników do magazynowania dodatków firmowych do wymagań klientów w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie gm. Klembów (działka 94/1 obręb Rasztów)
2012-01-13 14:30:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów Współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15KV na działkach ew. nr 777 i 971 we wsi Klembów w gminie Klembów
2012-01-13 11:39:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji Nr 1/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii średniego napięcia 15KV na dzia  ...więcej

Pokazano 21 - 33 z 33
poprzednie     

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl