> 2019

2019

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9
grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla
przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie
drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na
odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid.
143407_2 Klembów, obr. 0003 Klembów dz.nr ewid:
675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12,
634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2,
645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705,
722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1,
794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948,
960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1,
1000/1, 999/3, 999/5”
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi gminnej ulicy Słonecznej w Klembowie na odc. od Km 0+000,00 do Km 1+216,90 jedn. Ewid. 143407_2 Klembów, obr. 0003 Klembów dz.nr ewid: 675/1, 674, 617/1, 680/9, 614/11, 680/4, 680/12, 634/1, 636/5, 636/1, 638/10, 640/10, 642, 644/2, 645, 656/2, 659, 662, 668/3, 668/4, 704, 705, 722/4, 728/7, 728/2, 733, 756, 749, 772/1, 788/1, 794, 896/3, 923, 933/3, 933/5, 939, 944/2, 948, 960, 967, 970, 697/12, 697/14, 697/13, 998/1, 1000/1, 999/3, 999/5” Naci¶nij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2019-12-10 12:53:21.
Data wprowadzenia: 2019-12-10 12:53:21
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl