Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanych Nr 6220.12.2019 zmieniająca decyzję Wójta Gminy Klembów z dnia 31.12.2015 roku nr 9/2015 dla przedsięwzięcia polegającego na "rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2019-12-09 13:36:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 9 grudnia 2019 o wydaniu decyzji w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowanych Nr 6220.12.2019 zmieniająca decyzję Wójta Gminy Klemb&  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 28.11.2019 r. postanowienia nr 33/2019, prostującego omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Radzymina z dnia 23.07.2019 r.
2019-12-06 13:39:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina o wydaniu w dniu 28.11.2019 r. postanowienia nr 33/2019, prostującego omyłkę pisarską w decyzji Burmistrza Radzymina z dnia 23.07.2019 r.     ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej
2019-12-04 10:13:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Rasztowskiej przy ul. Szkolnej     ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-29 14:09:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wszczęciu postępowania w sprawie udzielania pozwolenia wodnoprawnego.     ...więcej

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie uchwały określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami.
2019-11-27 10:02:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego informujące o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie uchwały określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza ag  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie polegającej na nadbudowie istniejącej hali produkcyjnej wraz ze zmianą użytkowania hali magazynowej na produkcyjną na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2019-11-21 09:07:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 21 listopada 2019 o zebraniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego  ...więcej

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2019 o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: "Budowa ciągu dróg gminnych ul. Diamentowej o dł. L=227,60 m w miejscowości Rasztów, gm. Klembów".
2019-11-14 09:10:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego o wszczęciu na wniosek Wójta Gminy Klembów, reprezentowanego przez P. Pawła Dziedzickiego, postępowania administracyjnego w sprawie znak WAB.6740.14.24.2  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-11-07 15:54:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej uli  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istniejącej hali produkcyjnej wraz ze zmianą użytkowania hali magazynowej na produkcyjną na potrzeby zakładu Interfiber Sp. z.o.o. zlokalizowanego na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie".
2019-11-06 12:01:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 5 listopada 2019 o wydaniu postanowienia znak GOŚ.6220.12.6.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie polegającej na nadbudowie istnieją  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-06 11:59:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji nr 342/2019 udzielającej Gminie Wołomin pozwolenia wodnoprawnego.      ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.
2019-11-04 10:29:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem z dnia 28 października 2019 r. o wszczęciu postępowania przez  PGW Wody Polskie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.   &nb  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-10-23 11:22:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla prz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji nr 26/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-10-08 09:29:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji nr 26/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w związku z budową drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od skrzywiania ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w msc. Lipinki, gm. Wołomin i Klembów.
2019-10-01 09:06:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w związku z budową drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od skrzywiania ul. Kl  ...więcej

Obwieszczenie w spawie wydania w dniu 2 września 2019 r. Przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem decyzji nr 283/2019 Udzielającej powiatowi wołomińskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego pozwolenia wodno prawnego na Likwidację urządzenia wodnego, wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 4335.
2019-09-24 15:27:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie w spawie wydania w dniu 2 września 2019 r. Przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem decyzji nr 283/2019 Udzielającej powiatowi wołomińskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Wołomińsk  ...więcej

Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Świetlicy w Krzywicy o pow. 49,35 m2, przeznaczonego pod działalność usługową
2019-09-18 16:04:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Świetlicy w Krzywicy o pow. 49,35 m2  ...więcej

Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 922, 167, 170 480 o łącznej powierzchni 3,0858 ha z obrębu 0001, Dobczyn gina Klembów które stanowią lasy, pastwiska trwałe, nieużytki i grunty pod rowami
2019-09-09 08:18:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 922, 167, 170 480 o łącznej powierzchni 3,0858 ha z obrębu 0001,  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
2019-09-05 09:49:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-09-04 09:23:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w mi  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-08-28 13:02:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsi  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 91
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl