> 2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji nr 26/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-10-08 09:29:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji nr 26/2019 o ustaleniu warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew  ...więcej

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w związku z budową drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od skrzywiania ul. Klonową do skrzyżowania z ul. Słoneczną, w msc. Lipinki, gm. Wołomin i Klembów.
2019-10-01 09:06:29
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem w związku z budową drogi gminnej ul. Granicznej na odcinku od skrzywiania ul. Kl  ...więcej

Obwieszczenie w spawie wydania w dniu 2 września 2019 r. Przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem decyzji nr 283/2019 Udzielającej powiatowi wołomińskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Wołomińskiego pozwolenia wodno prawnego na Likwidację urządzenia wodnego, wykonanie urządzeń wodnych, usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z drogi powiatowej nr 4335.
2019-09-24 15:27:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie w spawie wydania w dniu 2 września 2019 r. Przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem decyzji nr 283/2019 Udzielającej powiatowi wołomińskiemu reprezentowanemu przez Zarząd Powiatu Wołomińsk  ...więcej

Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Świetlicy w Krzywicy o pow. 49,35 m2, przeznaczonego pod działalność usługową
2019-09-18 16:04:44
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku Świetlicy w Krzywicy o pow. 49,35 m2  ...więcej

Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 922, 167, 170 480 o łącznej powierzchni 3,0858 ha z obrębu 0001, Dobczyn gina Klembów które stanowią lasy, pastwiska trwałe, nieużytki i grunty pod rowami
2019-09-09 08:18:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie nieruchomości oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 922, 167, 170 480 o łącznej powierzchni 3,0858 ha z obrębu 0001,  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.
2019-09-05 09:49:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości.      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-09-04 09:23:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w mi  ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-08-28 13:02:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsi  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 22 m na części działek ew. nr 636/3 i 636/1 w obrębie 0003, Klembów, gm. Klembów
2019-08-27 09:21:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1 i 235/1 w miejscowości Roszczep, gm. Klembów.
2019-08-08 13:07:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie uzgodnień projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6 domów jednorodzinnych na dz. ew. nr 234, 231/1, 232/1   ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r., że w dniu 18 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wójta Gminy Klembów działającego przez pełnomocnika Panią Grażynę Urban, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 oraz drogi gminnej Nr 430301W, której konieczność rozbudowy wynika z rozbudowy drogi wojewódzkiej. Dotyczy realizacji zadania: Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica gmina Klembów.
2019-08-08 12:28:06
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 sierpnia 2019 r., że w dniu 18 czerwca 2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek inwestora: Wójta Gminy Klembów działają  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o długości ok. 22 m na części działek ew. nr 636/3 i 636/1 w obrębie 0003 Klembów, gm. Klembów
2019-08-06 09:46:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa o dług  ...więcej

Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 23 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 23 lipca 2019 r. Decyzji, znak: ŚGO/OŚ.6220.13.19.2018.DB O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W Na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016- Rżyska Do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów.
2019-07-31 15:35:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 23 lipca 2019 r. o wydaniu w dniu 23 lipca 2019 r. Decyzji, znak: ŚGO/OŚ.6220.13.19.2018.DB O środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia Polegającego na   ...więcej

Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych w pasie drogi powiatowej nr 4335W oraz usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z w/w drogi.
2019-07-22 17:00:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie z dnia 10 lipca 2019 r. o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację, wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych w pasie   ...więcej

Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działek ew. nr 262, 360, 389, 402, 423, 542 z obrębu 0015 Tuł, gmina Klembów
2019-07-19 10:54:08
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja nr 252/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działek ew. nr 262, 360, 389, 402, 423, 542 z obrębu 0015 Tuł, gmina Klembów      ...więcej

Decyzja nr 269/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działek ew. nr 6/1 i 274 z obrębu 0013 Roszczep, gmina Klembów
2019-07-19 10:53:39
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja nr 269/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działek ew. nr 6/1 i 274 z obrębu 0013 Roszczep, gmina Klembów      ...więcej

Decyzja nr 254/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działki ew. nr 319 z obrębu 0007 Krzywica, gmina Klemów
2019-07-19 10:53:07
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja nr 254/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działki ew. nr 319 z obrębu 0007 Krzywica, gmina Klembów      ...więcej

Decyzja nr 253/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działek ew. nr 304, 315, 319, 320, 669 z obrębu 0005 Krusze, gmina Klemów
2019-07-19 10:52:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Decyzja nr 253/2019 o uznaniu za mienie gromadzkie działek ew. nr 304, 315, 319, 320, 669 z obrębu 0005 Krusze, gmina Klembów      ...więcej

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w sprawie wniesionego zażalenia na postanowienie RDOŚ w Warszawie, nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ulicy Leśnej w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-07-11 12:10:23
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy w sprawie wniesionego zażalenia na postanowienie RDOŚ w Warszawie, nak  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 56/LOK/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3 kV PT Dobczyn na dz. ew. nr 390/4 z obrębu Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
2019-06-28 11:11:42
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wydania decyzji Nr 56/LOK/2019 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podstacj  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 99
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl