Tablica ogłoszeń
Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do ronda w miejscowości Stary Kraszew na połączeniu ulic Radzymińska, Świętojańska i Jana Pawła II, gmina Radzymin i Klembów.
2019-06-05 15:43:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Burmistrza Radzymina z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rż  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie budynku dworca kolejowego w Dobczynie wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki ew. nr 441/11 z obrębu 0010 Pasek, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie
2019-05-29 09:24:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjn  ...więcej

Zawiadomienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 146/1 i 147 w obrębie 0005 Krusze, gm. Klembów
2019-05-23 09:10:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 146/1 i 147 w obrębie 0005  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów dotyczącgo wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej klasy dojazdowej o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających na dz. ew. nr 390/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Ostrówek, gmina Klembów.
2019-05-21 13:34:30
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów dotyczącgo wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  ...więcej

Zawiadomienie Ministra Środowiska o wydaniu w dniu 10.05.2019 r. decyzji w sprawie akustycznego oddziaływania na środowisko drogi krajowej S8 na odcinku Radzymin - Wyszków, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie
2019-05-21 12:06:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Ministra Środowiska o wydaniu w dniu 10.05.2019 r. decyzji w sprawie akustycznego oddziaływania na środowisko drogi krajowej S8 na odcinku Radzymin - Wyszków, w celu dotrzymania dopuszc  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie podstacji trakcyjnej 110/15/3kV PT Dobczyn na ternie działki ew. nr 390/4 z obrębu 0008 Lipka, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie.
2019-05-09 12:40:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego dotyczące wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, dotyczące zamierzenia inwestycyjn  ...więcej

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r., decyzji Nr 47/SPEC/2019 O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na budowie Chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od istniejącego Chodnika w msc. Wola Rasztowska do chodnika w msc. Roszczep,Gmina Klembów"
2019-05-09 12:38:50
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2019 r., decyzji Nr 47/SPEC/2019 O zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej 636 polegająca na b  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dąbrowskiego ul. Łojewska 1/2, 03-392 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE?110mm, L=ok. 1550,0m na części działki ew. nr 413 w obrębie 0016 Wola Rasztowska, gm. Klembów.
2019-05-07 10:53:57
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez pełnomocnika Pana Zbigniewa Dą  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że w dniu 7 maja 2019 r. została wydana decyzja Nr 12/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki ew. nr 663 w miejscowości Michałów, gm. Klembów.
2019-05-07 10:52:22
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że w dniu 7 maja 2019 r. została wydana decyzja Nr 12/2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalny  ...więcej

Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów
2019-05-06 12:35:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Informacja w sprawie możliwości składania wniosków przez spółki wodne o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Klembów      ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez pełnomocnika Panią Agatę Czajka Gaz Media Sp. z o.o. ul. Turowska 63, 05-230 Kobyłka w dniu 30 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja Nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 146/1 i 147 w obrębie 0005 Krusze, gm. Klembów.
2019-04-30 08:52:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez pełnomocnika Panią Agatę Cza  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 146/1 i 147 w obrębie 0005 Krusze, gm. Klembów, wyznaczam siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego, liczony od następnego dnia od otrzymania niniejszego pisma.
2019-04-11 10:17:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez pełnomocnika Pana Władysława Adamowicza ul. Targowa 50, 09-100 Płońsk w dniu 11 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja Nr 5/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. ew. nr 3 oraz na części dz. ew. nr 1/3, 2/1, 4/1 (nie objętych częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) w obrębie 0016 Wola Rasztowska, gm. Klembów.
2019-04-11 10:16:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów działającej przez pełnomocnika Pana Władysława Ad  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa działającej przez pełnomocnika PBE ERBUD Warszawa Sp. z o.o. Aleja Krakowska 264, 02-210 Warszawa reprezentowaną przez Panią Monikę Paczuską w dniu 5 kwietnia 2019 r. została wydana decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej 110 kV z traktem światłowodowym do zasilania podstacji trakcyjnej PT Dobczyn na dz. ew. nr 1341, 442/7, 1342 i 444 w obrębie 0003 Klembów oraz na dz. ew. nr 1223 i 1207 w obrębie 0008 Lipka, gm. Klembów.
2019-04-05 10:12:55
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że na wniosek PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa działającej przez pełnomocnika PBE ERBUD Warszawa Sp. z o.o. Aleja Krakowska 264, 02-210   ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części działki ew. nr 663 w miejscowości Michałów, gm. Klembów.
2019-04-05 10:01:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych na części dzia  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że w dniu 8 marca 2019 r. została wydana decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na dz. ew. nr 192/8, 192/12 w obrębie 0012 Rasztów, ul. Ks. Popiełuszki, gm. Klembów.
2019-03-29 13:36:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów, że w dniu 8 marca 2019 r. została wydana decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego budowie sie  ...więcej

Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej dystrybucyjnej średniego ciśnienia na dz. ew. nr 3 oraz na części dz. ew. nr 1/3, 2/1, 4/1 (nie objętych częściowo miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) w obrębie 0016 Wola Rasztowska, gm. Klembów
2019-03-29 10:38:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wójta Gminy Klembów w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na b  ...więcej

Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Działkowców „RELAX” w Nowym Pasku Gmina Klembów
2019-03-28 11:06:09
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o likwidacji Stowarzyszenia Działkowców „RELAX” w Nowym Pasku Gmina Klembów      ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.03.2019 o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch zbiorników o pojemności nominalnej 10000 m3 każdy wraz z infrastrukturą techniczną w Bazie Paliw nr 5 PERN S.A. w Emilianowie, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie" realizowanego na działce ewidencyjnej nr 94/1 obręb 0012 Rasztów
2019-03-25 14:56:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 22.03.2019 o wydaniu decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch zbiorników o pojemności nominalnej 10000 m3 każdy wraz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa na części działek ew. nr 146/1 i 147 w obrębie 0005 Krusze, gm. Klembów
2019-03-25 09:11:46
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Pokazano 41 - 60 z 91
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl