Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie
wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla
miejscowości Krzywica w gminie Klembów - obszar
A. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego
wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w miejscowości
Krzywica w gminie Klembów (granice obszaru
objętego planem szczegółowo określa
załącznik graficzny - rysunek obszaru planu)
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w
dniach od 29 września 2021 r. do 20 października
2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul.
Gen. Fr. Żymirskiego 38, pok. nr 2, w godzinach
pracy urzędu.
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów - obszar A. Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzywica w gminie Klembów (granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 września 2021 r. do 20 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Klembowie, ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, pok. nr 2, w godzinach pracy urzędu. Naciśnij aby pobrać
Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów - Obszar A Naciśnij aby pobrać
Prognoza oddziaływania na srodowisko do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów - Obszar A Naciśnij aby pobrać
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów - Obszar A - Uzasadnienie Naciśnij aby pobrać
Prognoza oddziaływania na środowisko - MAPA Naciśnij aby pobrać
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywica w gminie Klembów - Obszar A - MAPA Naciśnij aby pobrać
Wniosek do uwag MPZP Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-09-22 10:32:44 | Data modyfikacji: 2021-09-23 14:49:48.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2021-09-22 10:32:44
Data modyfikacji: 2021-09-23 14:49:48
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl