Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez
Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1
stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości,
położonych w gm. Klembów, oznaczonych w
ewidencji gruntów: - obręb 0004 Kraszew Nowy,
jako działka nr 91 o pow. 1,52 ha, zajęta w dniu
31.12.1998r. pod część drogi publicznej –
wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) –
granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew
– granica województwa – (Radzymin), - obręb
0006 Kraszew Stary, jako działka nr 1114 o pow.
1,34 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część
drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574
relacji: (Stare Grabie) – granica województwa
– Dobczyn – Nowy Kraszew – granica
województwa – (Radzymin), - obręb 0010 Pasek,
jako działki: nr 315 o pow. 1,31 ha, nr 441/8 o
pow. 0,0034 ha oraz nr 441/10 o pow. 0,0076 ha
zajęte w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi
publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji:
(Stare Grabie) – granica województwa –
Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa
– (Radzymin), - obręb 0001 Dobczyn, jako
działki nr 364 o pow. 1,5180 ha, nr 517 o pow.
0,1129 ha oraz nr 758 o pow. 0,3764 ha, zajęte w
dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej
– wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie)
– granica województwa – Dobczyn – Nowy
Kraszew – granica województwa – (Radzymin).
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Klembów, oznaczonych w ewidencji gruntów:
- obręb 0004 Kraszew Nowy, jako działka nr 91 o pow. 1,52 ha, zajęta w dniu 31.12.1998r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin),
- obręb 0006 Kraszew Stary, jako działka nr 1114 o pow. 1,34 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin),
- obręb 0010 Pasek, jako działki: nr 315 o pow. 1,31 ha, nr 441/8 o pow. 0,0034 ha oraz nr 441/10 o pow. 0,0076 ha zajęte w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin),
- obręb 0001 Dobczyn, jako działki nr 364 o pow. 1,5180 ha, nr 517 o pow. 0,1129 ha oraz nr 758 o pow. 0,3764 ha, zajęte w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28574 relacji: (Stare Grabie) – granica województwa – Dobczyn – Nowy Kraszew – granica województwa – (Radzymin).
Naci¶nij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-09-28 15:14:38.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2021-09-28 15:14:38
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl