Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu
postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez
Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1
stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości,
położonych w gm. Klembów, oznaczonych w
ewidencji gruntów: - obręb 0017 RSP Rasztów,
jako działka nr 3 o pow. 0,7107 ha, zajęta w
dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej
– wojewódzkiej nr 28571 relacji: Tuł Nowy –
Klembów – Rasztów, - obręb 0003 Klembów,
jako działka nr 272 o pow. 2,4007 ha, zajęta w
dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej
– nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów –
Rasztów, - obręb 0008 Lipka, jako działka nr
1224 o pow. 1,1513 ha, zajęta w dniu 31.12.1998
r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej
nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów –
Rasztów, - obręb 0008 Lipka, jako działka nr
1225 o pow. 0,7243 ha, zajęta w dniu 31.12.1998
r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej
nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów –
Rasztów
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Wołomiński, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 1999 r. prawa własności nieruchomości, położonych w gm. Klembów, oznaczonych w ewidencji gruntów:
- obręb 0017 RSP Rasztów, jako działka nr 3 o pow. 0,7107 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów,
- obręb 0003 Klembów, jako działka nr 272 o pow. 2,4007 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów,
- obręb 0008 Lipka, jako działka nr 1224 o pow. 1,1513 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów,
- obręb 0008 Lipka, jako działka nr 1225 o pow. 0,7243 ha, zajęta w dniu 31.12.1998 r. pod część drogi publicznej – wojewódzkiej nr 28571 relacji: Tuł Nowy – Klembów – Rasztów
Naci¶nij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-09-28 15:16:55.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2021-09-28 15:16:55
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl