Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 8
października 2021 o wydaniu decyzji znak:
6831.26.2021 w sprawie o zatwierdzenie projektu
podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 233 położona w
miejscowości Klembów, w gminie Klembów,
stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym
stanie prawnym.
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 8 października 2021 o wydaniu decyzji znak: 6831.26.2021 w sprawie o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 233 położona w miejscowości Klembów, w gminie Klembów, stanowiąca nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym. Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-10-08 13:13:08.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2021-10-08 13:13:08
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl