Tablica ogłoszeń

Tablica ogłoszeń

Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z o wydaniu
w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 593/2021
znak: WGG.683.1.517.2020.JZ ustalającej
odszkodowanie za prawo własności do
nieruchomości, położonej w powiecie
wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie
Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr
280/3, o powierzchni 0,0060 ha, która z mocy
prawa stała się własnością Gminy Klembów,
przeznaczona na realizację inwestycji celu
publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej-
ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul.
Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie
budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm.
Klembów
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ
Obwieszczenie Starosty Wołomińskiego z o wydaniu w dniu 8 października 2021 r. decyzji nr 593/2021 znak: WGG.683.1.517.2020.JZ ustalającej odszkodowanie za prawo własności do nieruchomości, położonej w powiecie wołomińskim, w gminie Klembów, w obrębie Pasek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 280/3, o powierzchni 0,0060 ha, która z mocy prawa stała się własnością Gminy Klembów, przeznaczona na realizację inwestycji celu publicznego, pod nazwą:: Rozbudowa drogi gminnej- ul. Wiśniowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Prymasa Tysiąclecia do ul. Brzozowej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Pasek, gm. Klembów Naci¶nij aby pobrać

Naci¶nij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-10-12 09:58:31.

Zobacz:
 2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 . 
Data wprowadzenia: 2021-10-12 09:58:31
Opublikowane przez: Marcin Sawicki
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl