bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Struktura Organizacyjna Urzędu strona główna 

Struktura Organizacyjna Urzędu


Wójt Gminy Klembów

Sekretarz Gminy

Skarbnik Gminy

Asystent

ZP

ŚZ

RPF

USC

EL

OR

IG

OC

BOI

RI

GOŚ
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-29 11:36:55 | Data modyfikacji: 2018-07-25 14:41:47.

Zobacz:
 Wójt .  Sekretarz .  Skarbnik .  Referat Inwestycji (RI) .  Referat Planowania i Finansów (RPF) .  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ) .  Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC) .  Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ) .  Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP) .  Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL) .  Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR) .  Stanowisko ds. informatyki (IG) .  Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC) .  Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP) .  Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI) .  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD) . 
Data wprowadzenia: 2015-07-29 11:36:55
Data modyfikacji: 2018-07-25 14:41:47
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl