bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zarządzenia Wójta > Luty strona główna 

Luty

LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
5/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Instalacji przewodów oraz opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nN napowietrznej Naciśnij aby pobrać
6/2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Klembów i jej jednostkach budżetowych Naciśnij aby pobrać
7/2014 w sprawie opracowania planu finansowego zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014. Naciśnij aby pobrać
8/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
9/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.30.2012 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Naciśnij aby pobrać
10/2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-07 13:34:26 | Data modyfikacji: 2014-03-10 10:50:42.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 . 
Data wprowadzenia: 2014-03-07 13:34:26
Data modyfikacji: 2014-03-10 10:50:42
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl