bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Struktura Organizacyjna Urzędu strona główna 

Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR)

STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH I OBSŁUGI RADY GMINY - OR

Czynny w godzinach pracy urzęduAgnieszka Adamczyk

Piętro I - pokój nr 13

Zadzwoń (29) 753-88-14 Napisz obslugarady@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do stanowiska ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy - OR:

  1. kompleksowa obsługa Rady Gminy i Komisji Rady,
  2. obsługa jednostek pomocniczych Gminy,
  3. prowadzenie sekretariatu Wójta,
  4. prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych,
  5. archiwizowanie dokumentacji,
  6. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:30:58 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:55:03.

Zobacz:
 Wójt .  Sekretarz .  Skarbnik .  Referat Inwestycji (RI) .  Referat Planowania i Finansów (RPF) .  Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ) .  Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC) .  Stanowisko ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (ŚZ) .  Stanowisko ds. zamówień publicznych (ZP) .  Stanowiska ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej (EL) .  Stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi Rady Gminy (OR) .  Stanowisko ds. informatyki (IG) .  Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC) .  Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP) .  Stanowisko ds. kancelaryjnych (BOI) .  Inspektor Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy w Klembowie (IOD) . 
Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:30:58
Data modyfikacji: 2015-11-25 10:55:03
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl