bip.klembow.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Klembów klembow.pl
Zawiadomienia, Uchwały, Protokoły z sesji > XXXI strona główna 

XXXI

SESJA XXXI
z dnia 21 pażdziernika 2021 roku

 

TYTUŁ POBIERZ
Treść zawiadomienia Naci¶nij aby pobrać
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-10-14 14:56:34 | Data modyfikacji: 2021-10-14 14:57:01.
PROJEKTY UCHWAŁ

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
1 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
2 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
3 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
4 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Naciśnij aby pobrać
5 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 982, obręb 0006, Kraszew Stary z przeznaczeniem pod teren obsługi wież telekomunikacyjnych Naciśnij aby pobrać
6 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 46, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod teren obsługi wież telekomunikacyjnych Naciśnij aby pobrać
7 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok Naciśnij aby pobrać
8 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Folwark i Górki Naciśnij aby pobrać
9 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
10 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
11 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
12 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
13 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
14 w sprawie rozpatrzenia petycji Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-10-14 15:07:19 | Data modyfikacji: 2021-10-14 15:56:21.
UCHWAŁY

 

LP. TYTUŁ POBIERZ
XXXI.338.2021 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2021 rok Naciśnij aby pobrać
XXXI.339.2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 Naciśnij aby pobrać
XXXI.340.2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI.341.2021 w sprawie Programu Współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022 Naciśnij aby pobrać
XXXI.342.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 982, obręb 0006, Kraszew Stary z przeznaczeniem pod teren obsługi wież telekomunikacyjnych Naciśnij aby pobrać
XXXI.343.2021 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości stanowiącej działkę o nr ewid. 46, obręb 0016, Wola Rasztowska z przeznaczeniem pod teren obsługi wież telekomunikacyjnych Naciśnij aby pobrać
XXXI.344.2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok Naciśnij aby pobrać
XXXI.345.2021 sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości Folwark i Górki Naciśnij aby pobrać
XXXI.346.2021 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI.347.2021 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Pasek, gmina Klembów Naciśnij aby pobrać
XXXI.348.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
XXXI.349.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
XXXI.350.2021 w sprawie rozpatrzenia skargi Naciśnij aby pobrać
XXXI.351.2021 w sprawie rozpatrzenia petycji Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-10-27 12:56:17 | Data modyfikacji: 2021-10-27 14:22:20.
PROTOKÓŁ

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU POBIERZ
XXXI Projekt Protokołu z sesji Rady Gminy Naciśnij aby po>
Protokół z sesji Rady Gminy Naciśnij aby pobrać
Załączone dokumenty do protokołu.
Załączniki będące uchwałami oraz zawiadomienie na sesję do wglądu w tabelkach powyżej
-
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-11-23 12:18:56 | Data modyfikacji: 2021-12-02 11:05:42.
STANOWISKO WÓJTA GMINY KLEMBÓW

 

SESJA TYTUŁ POBIERZ
XXXI Stanowisko Wójta Gminy Klembów w sprawie skargi z dnia 26 sierpnia 2021 r. Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc Efekt sp. z o.o. (poz. 9567/2021) Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
XXXI Stanowisko Wójta Gminy Klembów w sprawie skargi z dnia 2 września 2021 r. Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc Efekt sp. z o.o. (poz. 9885/2021) Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
XXXI Stanowisko Wójta Gminy Klembów w sprawie skargi z dnia 8 września 2021 r. Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc Efekt sp. z o.o. (poz. 10108/2021) Naciśnij aby pobrać

Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Marcin Sawicki | Data wprowadzenia: 2021-10-27 15:10:05 | Data modyfikacji: 2021-11-23 12:12:54.
SESJA RADY GMINY - TRANSMISJA WIDEO

 

SESJA NAZWA DOKUMENTU
XXXI Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym dane uczestników posiedzeń Rady Gminy w Klembowie w postaci wizerunków oraz inne informacje (np. imię i nazwisko, wygłaszane poglądy polityczne, przynależność do organizacji politycznych) , które są udostępnione poprzez wypowiedzi w czasie posiedzenia Rady są udostępniane uczestnikom posiedzeń Rady oraz są utrwalane poprzez nagrania audio i video oraz udostępniane do nieograniczonej grupy odbiorców za pośrednictwem strony internetowej www.klembow.pl oraz na kanale Gminy Klembów w serwisie Youtube

 

 

 

Opublikowane przez: Grzegorz Adamski | Data wprowadzenia: 2021-10-21 15:04:28 | Data modyfikacji: 2021-11-23 12:12:54.

Zobacz:
 2021 .  2020 .  2019 .  2018 .  2017 .  2016 .  2015 .  2014 .  2013 .  2012 .  2011 .  2010 .  2009 .  2008 .  2007 .  2006 .  2005 .  2004 .  2003 .  2002 .  2000 . 
Data wprowadzenia: 2021-10-21 15:04:28
Opublikowane przez: Grzegorz Adamski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.klembow.pl