> 2008

2008

 
Uchwała Nr XXIX/216/08 w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 09:01:25 | Data modyfikacji: 2009-02-16 08:11:38.
 
Uchwała Nr XXIX/215/08 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 09:00:00 | Data modyfikacji: 2009-02-16 08:11:09.
 
Uchwała Nr XXIX/214/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na rok 2009

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:57:04 | Data modyfikacji: 2009-02-16 08:08:59.
 
Uchwała Nr XXIX/213/08 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:52:24 | Data modyfikacji: 2009-02-16 08:03:24.
 
Uchwała Nr XXIX/212/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:51:42 | Data modyfikacji: 2009-02-16 08:02:32.
 
Uchwała Nr XXVIII/211/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie samochodu ciężarowego w wersji pożarniczej JELCZ J-008

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:48:17 | Data modyfikacji: 2009-02-16 08:01:20.
 
Uchwała Nr XXVIII/210/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz warttości jednego punktu dla pracowników Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Placówek Oświatowych w Klembowie

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:47:29 | Data modyfikacji: 2009-02-16 08:00:22.
 
Uchwała Nr XXVIII/209/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/103/07 Rady Gminy Klembów z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników jednostki organizacyjnej Gminy Klembów pod nazwą "Zakład Gospodarki Komunalnej"

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:42:13 | Data modyfikacji: 2009-02-16 07:55:04.
 
Uchwała Nr XXVIII/208/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/63/07 Rady Gminy Klembów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:38:37 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:53:42.
 
Uchwała Nr XXVIII/207/08 w sprawie określenia rodzajów świadczeń oraz warunków i sposobu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:36:53 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:53:09.
 
Uchwała Nr XXVIII/206/08 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia się w wodę i taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-11 08:35:01 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:52:24.
 
Uchwała Nr XXVIII/205/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:53:21 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:51:56.
 
Uchwała Nr XXVII/204/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/2003 Rady Gminy Klembów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:50:47 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:49:26.
 
Uchwała Nr XXVII/203/08 w sprawie określenia wysokości stawe podatku od środków transportowych

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:48:57 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:49:02.
 
Uchwała Nr XXVII/202/08 w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:47:14 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:48:23.
 
Uchwała Nr XXVII/201/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:46:01 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:47:35.
 
Uchwała Nr XXVI/200/08 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, w tym nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:43:44 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:45:44.
 
Uchwała Nr XXVI/199/08 w sprawie Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Gminy Klembów na lata 2008-2013

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:38:59 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:45:11.
 
Uchwała Nr XXVI/198/08 w sprawie Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Fminy Klembów na lata 2008-2013

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:38:03 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:44:37.
 
Uchwała Nr XXVI/197/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:35:44 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:43:48.
 
Uchwała Nr XXVI/196/08 w sprawie przekazania pisma Pana Wiesława Stańczaka zgodnie z właściwością do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie i do Wojewody Mazowieckiego

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:34:17 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:42:35.

Uchwała Nr III/195/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/177/2005 Rady Gminy Klembów z dnia 7 czerwca 2005 roku w sprawie przyjęcia Plany Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów na lata 2004-2013

*** Uchwała zmieniona ( Nr XXXIII/177/2005 )

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:33:18 | Data modyfikacji: 2010-02-08 15:46:23.
 
Uchwała Nr III/194/08 w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:31:53 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:41:26.
 
Uchwała Nr III/193/08 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projekty systemowego pt.: "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:30:58 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:40:49.
 
Uchwała Nr XXV/192/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:26:03 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:40:17.
 
Uchwała Nr XXV/191/08 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Klembów 3-ch działek w miejscowości Klembów w zamian za przekazanie 2-ch działek należących do gminy Klembów w celu wyprostowania ulicy Łąkowej w Klembowie

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:25:08 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:39:50.
 
Uchwała Nr XXV/190/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:21:08 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:39:21.
 
Uchwała Nr XXV/189/08 w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXI-142-08 Rady Gminy Klembów z dnia 3 kwietnia 2008 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:19:32 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:38:54.
 
Uchwała Nr XXV/188/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia i wartości 1 punktu w złotych dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:18:16 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:37:57.
 
Uchwała Nr XXV/187/08 w sprawie określenia wysokości stawek opłat targowych i ich poboru w drodze inkasa na terenie Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:16:51 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:35:35.
 
Uchwała Nr XXV/186/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację zadanie "Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn"

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:14:25 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:31:04.
 
Uchwała Nr XXV/185/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:12:09 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:30:12.
 
Uchwała Nr XXIV/184/08 w sprawie wyrażenia zgody przez Gminę Klembów na realizację projektu w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:07:52 | Data modyfikacji: 2009-02-13 13:10:13.

Uchwała Nr XXIV/183/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Roszczep w gminie Klembów

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:01:53 | Data modyfikacji: 2009-03-24 09:06:28.

Uchwała Nr XXIV/182/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka w gminie Klembów

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 14:00:02 | Data modyfikacji: 2009-03-24 09:05:54.

Uchwała Nr XXIV/181/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krusze w gminie Klembów

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 13:57:30 | Data modyfikacji: 2009-03-24 09:05:17.

Uchwała Nr XXIV/180/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Kraszew - z wyłączeniem obszaru wzdłuż rzeki Rządzy w gminie Klembów

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:38:35 | Data modyfikacji: 2009-03-24 09:04:20.

Uchwała Nr XXIV/179/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew - obszar wzdłuż rzeki Rządzy

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:36:33 | Data modyfikacji: 2009-03-24 09:02:57.

Uchwała Nr XXIV/178/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Rasztowska w gminie Klembów

 

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:33:20 | Data modyfikacji: 2009-03-24 09:00:13.
 
Uchwała Nr XXIV/177/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Roszczep ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:26:55 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:36:40.
 
Uchwała Nr XXIV/176/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ostrówek i Lipka ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:23:57 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:35:44.
 
Uchwała Nr XXIV/175/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krusze ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:21:31 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:35:10.
 
Uchwała Nr XXIV/174/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Kraszew - obszar wzdłuż rzeki Rządzy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:16:55 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:34:42.
 
Uchwała Nr XXIV/173/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Stary Kruszew z wyłączeniem obszaru wzdłuż rzeki Rządzy ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:12:22 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:34:07.
 
Uchwała Nr XXIV/172/08 w sprawie stwierdzenia zgodności projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Wola Rasztowska ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:09:47 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:33:41.
 
Uchwała Nr XXIV/171/08 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Klembowie za 2007 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:07:57 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:33:11.
 
Uchwała Nr XXIV/170/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup sprzęty specjalistycznego dla Szpitala Powiatowego w Wołominie oraz modernizację oddziałów szpitalnych

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:06:39 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:32:28.
 
Uchwała Nr XXIV/169/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na zakup specjalistycznego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:05:20 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:31:51.
 
Uchwała Nr XXIV/168/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 11:01:53 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:30:39.
 
Uchwała Nr XXIV/167/08 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ostrówek

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:58:48 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:28:39.
 
Uchwała Nr XXIII/166/08 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:57:31 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:28:13.
 
Uchwała Nr XXIII/165/08 w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Wójta Gminy

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:56:41 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:27:40.
 
Uchwała Nr XXIII/164/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę w miejscowości Klembów gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:55:54 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:27:12.
 
Uchwała Nr XXIII/163/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:54:55 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:26:41.
 
Uchwała Nr XXIII/162/08 w sprawie podziału Centrum Kultury w Klembowie na dwie instytucje kultury: Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie i Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie oraz nadania Statutów nowym instytucjom kultury

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:54:19 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:26:14.
 
Uchwała Nr XXII/161/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dobczyn gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:51:05 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:25:19.

Uchwała Nr XXII/160/08 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na rok 2007

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:50:16 | Data modyfikacji: 2009-10-26 15:11:27.
 
Uchwała Nr XXII/159/08 w sprawie przystąpienia Gminy Klembów do realizacji projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 pt. "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów"

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:49:12 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:24:31.
 
Uchwała Nr XXII/158/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin na opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:46:54 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:24:00.
 
Uchwała Nr XXII/157/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:46:15 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:23:30.
 
Uchwała Nr XXII/156/08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/139/08 Rady Gminy Klembów z dmia 2 kwietnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:40:11 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:22:32.
 
Uchwała Nr XXI/155/08 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa we wsi Stary Kraszew w gminie Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:38:18 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:21:41.
 
Uchwała Nr XXI/154/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:37:24 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:21:13.
 
Uchwała Nr XXI/153/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:36:18 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:20:41.
 
Uchwała Nr XXI/152/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:35:22 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:20:12.
 
Uchwała Nr XXI/151/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:34:20 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:19:34.
 
Uchwała Nr XXI/150/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:33:36 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:19:02.
 
Uchwała Nr XXI/149/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:32:41 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:18:18.
 
Uchwała Nr XXI/148/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:31:54 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:17:18.
 
Uchwała Nr XXI/147/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Stiki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:31:11 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:16:19.
 
Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:30:13 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:15:47.
 
Uchwała Nr XXI/145/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Nowy Kraszew gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:29:23 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:07:31.
 
Uchwała Nr XXI/144/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Michałów gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:28:26 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:06:36.
 
Uchwała Nr XXI/143/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 10:27:21 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:05:54.
 
Uchwała Nr XXI/142/08 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na rok 2008

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:39:03 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:04:48.
 
Uchwała Nr XXI/141/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację programu wczesnej profilaktyki nowotworów piersi kobiet w wieku 40 lat i powyżej

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:37:04 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:03:30.
 
Uchwała Nr XXI/140/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wołomin na dofinansowanie kosztów budowy nawierzchni ul. Słonecznej w Lipinkach

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:35:42 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:02:57.
 
Uchwała Nr XXI/139/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:34:44 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:02:32.
 
Uchwała Nr XXI/138/08 w sprawie przekazania skargi

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:32:22 | Data modyfikacji: 2009-02-13 12:00:36.
 
Uchwała Nr XXI/137/08 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:30:37 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:59:31.
 
Uchwała Nr XX/136/08 w sprawie przystąpienia do lokalnej Grupy Działania "Równina Wołomińska"

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:29:25 | Data modyfikacji: 2015-12-17 11:05:35.
 
Uchwała Nr XX/135/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:28:06 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:58:20.
 
Uchwała Nr XX/134/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/100/07 Rady Gminy Klembów z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Krusze w gminie Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:26:45 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:57:50.
 
Uchwała Nr XX/133/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/90/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew - z wyłączeniem obszaru wzdłuż rzeki Rządzy w gminie Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:25:12 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:57:13.
 
Uchwała Nr XX/132/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/89/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Stary Kraszew - obszar wzdłuż rzeki Rządzy w gminie Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:22:35 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:56:44.
 
Uchwała Nr XX/131/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/88/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Roszczep w gminie Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:19:53 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:56:10.
 
Uchwała Nr XX/130/08 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji komórki organizacyjnej Zakładu Opieki Ambulatoryjnej z Podstawową Opieką Zdrowotną w Woli Rasztowskiej

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:18:07 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:55:17.
 
Uchwała Nr XX/129/08 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania w imieniu Rady Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:16:35 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:54:04.
 
Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:15:28 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:53:33.
 
Uchwała Nr XIX/127/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Dobczyn gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:14:22 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:51:56.
 
Uchwała Nr XIX/126/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:13:25 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:51:15.
 
Uchwała Nr XIX/125/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:12:30 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:50:47.
 
Uchwała Nr XIX/124/08 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:11:14 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:50:07.
 
Uchwała Nr XIX/123/08 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/156/2004 Rady Gminy w Klembowie z dnia 26 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:09:49 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:49:38.
 
Uchwała Nr XIX/122/08 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XV/91/07 Rady Gminy Klembów z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Wola Rasztowska w gminie Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-10 09:07:20 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:49:09.
 
Uchwała Nr XVIII/121/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:43:20 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:48:39.
 
Uchwała Nr XVIII/120/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:42:32 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:48:02.
 
Uchwała Nr XVIII/119/08 w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:41:38 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:47:19.
 
Uchwała Nr XVIII/118/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:40:39 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:46:36.
 
Uchwała Nr XVIII/117/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:39:34 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:46:10.
 
Uchwała Nr XVIII/116/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:38:25 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:45:36.
 
Uchwała Nr XVIII/115/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:37:30 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:44:20.
 
Uchwała Nr XVIII/114/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:35:40 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:41:56.
 
Uchwała Nr XVIII/113/08 w sprawie wykupu nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod drogę gminną w miejscowości Sitki gm. Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:34:28 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:38:49.
 
Uchwała Nr XVIII/112/08 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/56/2003 Rady Gminy Klembów z dnia 24 czerwca 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:33:34 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:31:45.
 
Uchwała Nr XVIII/111/08 w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Klembów

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:32:05 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:23:22.
 
Uchwała Nr XVIII/110/08 w sprawie ustalenia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Klembów na 2008 rok"

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 15:30:01 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:17:12.
 
Uchwała Nr XVIII/109/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok

Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz | Data wprowadzenia: 2009-02-09 14:49:42 | Data modyfikacji: 2009-02-13 11:12:41.

Zobacz:
 XXIX .  XXVIII .  XXVII .  XXVI .  III Nadzwyczajna .  XXV .  XXIV .  XXIII .  XXII .  XXI .  XX .  XIX .  XVIII . 
Data wprowadzenia: 2009-02-09 14:49:42
Data modyfikacji: 2009-02-13 11:12:41
Opublikowane przez: Zbigniew Butrymowicz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl