> 2009

2009

NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2009 w sprawie powołania Komisjii Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu ciężarowego - specjalnego ( pożarniczego ) m-ki JELCZ J-008 będącego mieniem Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
2/2009 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2009 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
3/2009 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
4/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
5/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za 2008 rok Naciśnij aby pobrać
Informacja z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2008 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-01-14 12:00:03 | Data modyfikacji: 2011-08-12 15:03:40.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
-/- brak zarządzeń -
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-05-21 10:54:34 | Data modyfikacji: 2011-01-03 14:03:29.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
6/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
7/2009 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2008 rok Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 rok Naciśnij aby pobrać
8/2009 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
9/2009 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
10/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
11/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
12/2009 w sprawie ewidencji i sporzadzenia sprawozdań budżetowych RbWS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez gminne jednostki organizacyjne Gminy Klembów, fundusz celowy oraz instytucje kultury Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-05-21 10:49:36 | Data modyfikacji: 2011-08-12 15:01:58.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
12a/2009 w sprawie wprowadzenia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Gminę Klembów w 2009 roku Naciśnij aby pobrać
13/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
14/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
15/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
16/2009 w sprawie regulaminu wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
17/2009 w sprawie określenia wysokości stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2008/2009 Naciśnij aby pobrać
18/2009 w sprawie wprowadzenia druków arkusza organizacji placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Klembów na rok szkolny 2009/2010 Naciśnij aby pobrać
19/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2009 roku Naciśnij aby pobrać
Informacja z wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2009 roku Naciśnij aby pobrać
20/2009 w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagrodzenia Kierowników samorządowych jednostek oragnizacyjnych Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-05-21 10:54:42 | Data modyfikacji: 2011-09-08 08:52:39.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
21/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację pomieszczeń piwnicznych i termoizolację budynku Szkoły Podstawowej w Kruszu Naciśnij aby pobrać
22/2009 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
23/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na adaptację i remont pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
24/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
25/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
26/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
27/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
28/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
29/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
30/2009 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-05-21 11:00:09 | Data modyfikacji: 2011-08-12 14:52:07.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
31/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
32/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont i modernizację budynku Ośrodka Zdrowia w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
33/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Kruszu Naciśnij aby pobrać
34/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem Naciśnij aby pobrać
35/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
36/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
37/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
38/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
39/2009 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy regulaminu okresowej oceny pracowników Naciśnij aby pobrać
40/2009 w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-06-17 10:18:06 | Data modyfikacji: 2011-08-12 14:47:27.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
41/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na projekt budowy Szkoły Podstawowej i hali sportowej w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
42/2009 w sprawie dodatku specjalnego dla Zastępcy Wójta i Skarbnika Gminy Naciśnij aby pobrać
43/2009 w sprawie nagrody dla Zastępcy i Skarbnika Gminy Naciśnij aby pobrać
44/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem przy Szkole Podstawowej w Kruszu Naciśnij aby pobrać
45/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
46/2009 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans zawodowy Naciśnij aby pobrać
47/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2009 rok Naciśnij aby pobrać
Informacja z wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2009 roku Naciśnij aby pobrać
48/2009 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym od pracy 15 sierpnia 2009 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-25 09:42:12 | Data modyfikacji: 2011-09-08 08:56:55.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
49/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
50/2009 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalenj Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2009 rok Naciśnij aby pobrać
51/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
52/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
53/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej do pól uprawnych we wsi Krzywica Naciśnij aby pobrać
54/2009 w sprawie terminu składania wniosków o dofinansowanie kosztów nauki w ramach programu "Uczeń na wsi" Naciśnij aby pobrać
55/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-25 09:42:22 | Data modyfikacji: 2011-08-12 14:42:54.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
56/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
57/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
58/2009 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 7 czerwca 2009r. Naciśnij aby pobrać
59/2009 w sprawie ustalenia trybu postępowania przy zwrocie kosztów zakupu okularów korygujących do pracy przy monitorach ekranowych Naciśnij aby pobrać
60/2009 w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu samochodu osobowego nie będących własnością pracodawcy używanych do celów służbowych Naciśnij aby pobrać
61/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej w miejscowości gminnej Karolew Naciśnij aby pobrać
62/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
63/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
64/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
65/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie centrum miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-25 09:42:33 | Data modyfikacji: 2011-08-12 14:36:54.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
66/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
67/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
68/2009 w sprawie regulaminu wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
69/2009 w sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze Naciśnij aby pobrać
70/2009 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
71/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Sitki Naciśnij aby pobrać
72/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów w miejscowości Wola Rasztowska ul. Wyszkowska oraz miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
73/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę drogi gminnej w miejscowości Karolew z podziałem na zadania Naciśnij aby pobrać
74/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Klembów w miejscowości Ostrówek ul. Kolejowa oraz w miejscowości Tuł Naciśnij aby pobrać
75/2009 w sprawie określenia wysokości stypendium i zasiłków szkolnych w roku szkolnym 2009/2010 Naciśnij aby pobrać
76/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
77/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
78/2009 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2009 rok Naciśnij aby pobrać
Informacja z wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2009 roku Naciśnij aby pobrać
79/2009 w sprawie ustalenia procedur kontroli finansowej związanej z pobieraniem i gromadzeniem środków publicznych oraz gospodarowania mieniem Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-25 09:42:50 | Data modyfikacji: 2011-09-08 08:58:22.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
80/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 PLN Naciśnij aby pobrać
81/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
82/2009 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2010 rok Naciśnij aby pobrać
83/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 PLN Naciśnij aby pobrać
84/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 745.000,00 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
85/2009 w sprawie pobierania opłat za kserokopie i fax Naciśnij aby pobrać
86/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
87/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
88/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-25 09:43:13 | Data modyfikacji: 2011-08-12 14:20:22.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
89/2009 w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy z tytułu święta przypadającego w dniu wolnym od pracy 26 grudnia 2009 roku Naciśnij aby pobrać
90/2009 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
91/2009 w sprawie powołania komisji w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie i obsługę kredytu bankowego w wysokości 800.000,00 PLN Naciśnij aby pobrać
92/2009 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
93/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
94/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
95/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
96/2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
97/2009 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2009 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
98/2009 w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Wójta Gminy klembów z dnia 06 stycznia 2003 r. dotyczącego udzielania upoważnienia pracownikom urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-11-25 09:43:26 | Data modyfikacji: 2011-08-12 14:12:37.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień
 .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2009-11-25 09:43:26
Data modyfikacji: 2011-08-12 14:12:37
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl