> Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)

Zastępca Kierownika USC, dowody osobiste (USC)

ZASTĘPCY KIEROWNIKA USC, DOWODY OSOBISTE - USC

Czynny w godzinach pracy urzęduCecylia Pakoca

z-ca kierownika USC

Parter - pokój nr 3

Zadzwoń (29) 753-88-03 Napisz usc@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do zadań Zastępcy Kierownika USC, dowody osobiste należy:

  1. prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
  2. prowadzenie archiwum zakładowego i USC,
  3. wydawanie dokumentów tożsamości ,
  4. pełnienie obowiązków Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych i prowadzenie całokształtu spraw z tym związanych,
  5. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
konywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2009-08-17 16:49:47 | Data modyfikacji: 2015-11-25 10:45:27.
Data wprowadzenia: 2009-08-17 16:49:47
Data modyfikacji: 2015-11-25 10:45:27
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl