> 2010
Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Wola Rasztowska, gm. Klembów po terenie działki ew. nr 445/7
2010-12-15 10:27:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bud  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego cisnienia w miejscowości Krusze
2010-12-01 15:10:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego cisnienia w miejscowości   ...więcej

Ogłoszenie - Wójt Gminy Klembów, informuje, że w listopadzie i grudniu 2010 roku będą odbierane odpady zawierające azbest z terenu naszej Gminy.
2010-11-30 15:17:21
Wójt Gminy Klembów, informuje, że w listopadzie i grudniu 2010 roku będą odbierane odpady zawierające azbest z terenu naszej Gminy. Realizacja zadania, pod nazwą "Odbiór wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klembów" została do  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego cisnienia w miejscowości Stary Kraszew
2010-11-30 15:10:32
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego cisnienia w miejscowości   ...więcej

Gmina Klembów uzyskała dotację na usuwanie wyrobów budowlanych zawierających azbest.
2010-11-18 21:45:56
Wójt Gminy Klembów informuje, że w 2010 roku będą odbierane wyroby zawierające azbest z terenu naszej Gminy. Na ten cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 10 000 zł ze środków Powiatu Wołomińskiego. Przedmiotowe zadanie obejmuj  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sygnału radiowego
2010-10-26 11:10:37
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej do przesyłu sygnału radiowego &nb  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla oświetlenia ulicznego w pasie drogowym drogi gminnej nr ewid. 1222
2010-10-26 11:06:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej niskiego napięcia 0,4 kV dla oświet  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego cisnienia w miejscowości Stary Kraszew
2010-10-20 10:25:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego cisnienia w miejscowości Krusze
2010-10-20 10:22:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu ś  ...więcej

USC - Informacja, dowody osobiste i paszporty
2010-09-30 10:49:11
INFORMACJA Utrata ważności dowodu osobistego i paszportu następuje z mocy prawa po upływie 3 miesięcy od zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym. (Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osob  ...więcej

Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów - części wsi Rasztów (RSP Rasztów) i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2010-09-23 20:55:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów - części wsi Rasztów (RSP Rasztów) i tocząc  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński
2010-09-23 20:39:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z dr  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 7/POKL/EFS/2010
2010-09-17 06:37:05
          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów psychoedukacyjnych przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Ka  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 4311W do skrzyzowania z drogą gminną zlokalizowaną na działce nr ew. 222 obręb Rasztów w miejscowości Rasztów, gmina Klembów, powiat wołomiński
2010-09-13 21:15:16
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającej na budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowani  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekominkacyjnej na dz. ew. nr. 407/2 obręb Klembów
2010-09-08 12:24:45
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekominkacyjnej na dz. ew. nr.  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej ... w miejscowości Rasztów
2010-08-05 13:05:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ OGŁOSZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej wraz  ...więcej

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów - części wsi Rasztów (RSP Rasztów) i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2010-07-07 11:22:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów - części wsi Rasztów (RSP Rasztów) i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie  ...więcej

Wójt Gminy Klembów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie.
2010-06-30 13:42:02
OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Klembów ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, 2 i 10 rozporządzenia Ministra   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów
2010-06-22 22:43:52
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej lini  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów
2010-05-20 08:49:23
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającej na budowie stacji paliw płynnych i gazu na terenie działki nr ew. 501 w miej  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 28
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl