> Aktualne

Aktualne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
złotówkowego do kwoty 2 000 000,00 zł
DATY
Ogłoszenia Przetargu
05.10.2018r.
Składania Ofert
26.10.2018r. godz. 12:00
Otwarcia Ofert
26.10.2018r. godz. 12:15

 

ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ
Treść ogłoszenia Naciśnij aby pobrać
Treść ogłoszenia - zmiana Naciśnij aby pobrać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Naciśnij aby pobrać
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - zmiana Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 1a do SIWZ - wzór formularza cenowego sposobu wyliczenia odsetek Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 5 do SIWZ - wzór zobowiązania podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 7 do SIWZ - wzór umowy Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja księgowa. Naciśnij aby pobrać
Załącznik nr 8 do SIWZ - dokumentacja księgowa - wersja 2 Naciśnij aby pobrać

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI POBIERZ
Pytanie 1 Naciśnij aby pobrać
Pytanie 2 Naciśnij aby pobrać

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT RANKING OFERT INFORMACJA O WYBORZE OFERTY OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
- - - -

 

 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2018-10-05 14:30:33 | Data modyfikacji: 2018-10-19 14:48:09.
Data wprowadzenia: 2018-10-05 14:30:33
Data modyfikacji: 2018-10-19 14:48:09
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl