> Z wybraną ofertą
Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze
2017-09-25 12:49:08
DATY Ogłoszenia Przetargu25.09.2017r. Składania Ofert10.10.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert10.10.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w miejscowości Pasek
2017-09-20 15:27:48
DATY Ogłoszenia Przetargu20.09.2017r. Składania Ofert06.10.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert06.10.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł, na działce o nr ewid. 75, obręb 143407_2.0015, na odcinku 320 mb
2017-09-15 14:14:44
DATY Ogłoszenia Przetargu15.09.2017r. Składania Ofert02.10.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert02.10.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl