> Wybory Samorządowe 2010
Protokół z wyborów do Rady Gminy Klembów
2010-11-25 11:38:31
TYTUŁ POBIERZ Protokół z wyborów do Rady Gminy Klembów     ...więcej

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Klembów
2010-11-25 10:20:41
TYTUŁ POBIERZ Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Klembów    ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 4 listopada o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-05 13:23:32
TYTUŁ POBIERZ Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 4 listopada o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Klembów zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. &nbs  ...więcej

Wpis do Rejestru Wyborców dla wyborców posiadających pobyt czasowy
2010-10-29 09:51:08
INFORMACJAz dnia 29 października 2010 roku. Urząd Gminy w Klembowie informuje, iż osoby powyżej 18 roku życia posiadające pobyt czasowy na terenie Gminy Klembów nie będą ujęte w Rejestrze Wyborców Powyższe osoby powinny złożyć wn  ...więcej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 12 października w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie
2010-10-19 11:21:11
TYTUŁ POBIERZ Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie z dnia 12 października w sprawie składu osobowego Gminnej Komisji Wyborczej w Klembowie    ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzanych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-09-30 10:22:39
TYTUŁ POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie informacji o numerach i granicach okręgów wyborczych, liczbie wybieranych radnych w okręgu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej komisji wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powi  ...więcej

Głosowanie przez pełnomocnika w wyborach samorządowych
2010-09-30 10:06:27
TYTUŁ POBIERZ Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  ...więcej

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września
2010-09-27 14:29:26
TYTUŁ POBIERZ Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 września 2006 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwod  ...więcej

KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych
2010-09-27 14:00:37
KOMUNIKATPAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJz dnia 22 września 2010 r. w sprawie terminu składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych Państwowa Komisja Wyborcza przypomina, że zgodnie z art.   ...więcej

Kalendzarz Wyborczy
2010-09-27 13:51:16
TYTUŁ POBIERZ Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 września 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtó  ...więcej

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE z dnia 21 września 2010 roku.
2010-09-27 12:17:11
INFORMACJAKOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIEz dnia 21 września 2010 roku. W związku z zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 roku wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Komisarz Wyborczy w Warszawie informuje, ż  ...więcej

Pokazano 1 - 11 z 11

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl