> 2003

2003

ZARZĄDZENIA 2003 ROK

NUMER TYTUŁ POBIERZ
01/2003 w sprawie tygodniowego rozkładu czasu pracy w Urzędzie Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
02/2003 w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych Naciśnij aby pobrać
03/2003 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2002 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
04/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku oraz określenia Regulaminu Konkursu Naciśnij aby pobrać
05/2003 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum Ogólnokrajowego Naciśnij aby pobrać
05a/2003 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Ostrówku Naciśnij aby pobrać
05b/2003 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Klembowie Naciśnij aby pobrać
05c/2003 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej Naciśnij aby pobrać
06/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2003 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
07/2003 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego Naciśnij aby pobrać
08/2003 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za I półrocze 2003 roku Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
09/2003 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 8 czerwca 2003 r. Naciśnij aby pobrać
10/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2003 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
11/2003 w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony zbioru danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy w Klembowie oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi oraz kartotekami przetwarzanymi przez Urząd Gminy w Klembowie Naciśnij aby pobrać
12/2003 w sprawie powierzenia obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych Naciśnij aby pobrać
13/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2003 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
14/2003 w sprawie pokrycia kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do publicznej szkoły podstawowej specjalnej lub gimnazjum poza teren gminy Naciśnij aby pobrać
15/2003 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzanych na dzień 27 października 2002 r. Naciśnij aby pobrać
16/2003 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.12.2003 r. Naciśnij aby pobrać
17/2003 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2004 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
18/2003 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2003 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2010-12-21 11:27:29 | Data modyfikacji: 2011-09-15 14:36:26.
Data wprowadzenia: 2010-12-21 11:27:29
Data modyfikacji: 2011-09-15 14:36:26
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl