> 2004

2004

ZARZĄDZENIA 2004 ROK

NUMER TYTUŁ POBIERZ
01/2004 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2003 rok Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok Naciśnij aby pobrać
02/2004 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy Klembów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podanie wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości Naciśnij aby pobrać
03/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
04/2004 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Naciśnij aby pobrać
05/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
06/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
07/2004 w sprawie uzupełnienia składu osobowego w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego Naciśnij aby pobrać
08/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
09/2004 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Naciśnij aby pobrać
10/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
11/2004 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za I półrocze 2004 roku Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
12/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
13/2004 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego Naciśnij aby pobrać
14/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
15/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
16/2004 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2005 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
17/2004 w sprawie powołania Horyzontalnego Zespołu Zadaniowego i Pełnomocnika ds. opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Naciśnij aby pobrać
18/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
19/2004 w sprawie wprowadzenia zmian do Instrukcji Kancelaryjnej w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
20/2004 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2004 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 12:21:22 | Data modyfikacji: 2011-09-15 16:51:41.
Data wprowadzenia: 2011-01-03 12:21:22
Data modyfikacji: 2011-09-15 16:51:41
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl