> 2005

2005

ZARZĄDZENIA 2005 ROK

NUMER TYTUŁ POBIERZ
01/2005 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2004 rok Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok Naciśnij aby pobrać
01a/2005 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
02/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
03/2005 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.03.2005 r. Naciśnij aby pobrać
04/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
05/2005 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów Naciśnij aby pobrać
06/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
07/2005 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Naciśnij aby pobrać
08/2005 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2005 roku Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
09/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Naciśnij aby pobrać
10/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
11/2005 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Naciśnij aby pobrać
12/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
13/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
14/2005 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli wewnętrznej i obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy Klembów oraz jednostek budżetowych - Urzędu Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
14a/2005 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie Naciśnij aby pobrać
15/2005 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów Naciśnij aby pobrać
16/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
17/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
18/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
19/2005 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2006 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
20/2005 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
21/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
22/2005 w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2005 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 12:49:42 | Data modyfikacji: 2011-09-15 17:00:38.
Data wprowadzenia: 2011-01-03 12:49:42
Data modyfikacji: 2011-09-15 17:00:38
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl