> 2006

2006

ZARZĄDZENIA 2006 ROK

NUMER TYTUŁ POBIERZ
01/2006 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006r. Naciśnij aby pobrać
02/2006 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów posłów do Sejmu RP i do Senatu RP Naciśnij aby pobrać
03/2006 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów Prezydenta RP Naciśnij aby pobrać
04/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
05/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
06/2006 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2005 rok Naciśnij aby pobrać
07/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
08/2006 w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
09/2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów w pierwszym kwartale 2006 r. Naciśnij aby pobrać
10/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
11/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
12/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
13/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
14/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
15/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Naciśnij aby pobrać
16/2006 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozstrzygającej konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu Naciśnij aby pobrać
17/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
18/2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2006 r. Naciśnij aby pobrać
19/2006 w sprawie powierzenia Pani Elżbiecie Sadowskiej stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu Naciśnij aby pobrać
20/2006 w sprawie zasad sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania jednostki samorządu terytorialnego Naciśnij aby pobrać
21/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
22/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
23/2006 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
23a/2006 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości Naciśnij aby pobrać
24/2006 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów w III kwartale 2006 r. Naciśnij aby pobrać
25/2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2006 rok Naciśnij aby pobrać
26/2006 w sprawie przedłożenia projektu budżetu gminy na 2007 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego Naciśnij aby pobrać
27/2006 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego Naciśnij aby pobrać
28/2006 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrzenia wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów Naciśnij aby pobrać
29/2006 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31.10.2006 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-05 13:49:54 | Data modyfikacji: 2011-08-22 14:12:28.
Data wprowadzenia: 2011-01-05 13:49:54
Data modyfikacji: 2011-08-22 14:12:28
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl