> 2007

2007


NUMER TYTUŁ POBIERZ
1/2007 w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:37:03 | Data modyfikacji: 2011-08-30 15:54:24.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
2/2007 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:42:51 | Data modyfikacji: 2011-08-30 15:54:24.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
3/2007 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2006 rok Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:52:26 | Data modyfikacji: 2011-02-17 18:12:41.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4/2007 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzanych w 2006 roku Naciśnij aby pobrać
5/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwszy kwartał 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:55:10 | Data modyfikacji: 2011-08-31 08:34:06.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
6/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za 2006 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
7/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 15:58:09 | Data modyfikacji: 2011-08-31 08:35:17.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
8/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
9/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
10/2007 w sprawie sprzedaży samochodu osobowego marki "Plonez Kombi" 1.6 kat. wersja GSi Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 16:08:21 | Data modyfikacji: 2011-08-30 15:58:39.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
11/2007 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wole stanowiska urzędnicze Naciśnij aby pobrać
12/2007 w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Naciśnij aby pobrać
13/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
14/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
15/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
16/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za drugi kwartał 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 16:21:18 | Data modyfikacji: 2011-08-30 15:59:53.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
17/2007 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2007 roku Naciśnij aby pobrać
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2007 roku Naciśnij aby pobrać
18/2007 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 16:26:19 | Data modyfikacji: 2011-09-08 09:30:20.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
19/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
20/2007 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Naciśnij aby pobrać
21/2007 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
22/2007 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 16:32:12 | Data modyfikacji: 2011-10-04 11:56:52.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
23/2007 w sprawie powołania i wyznaczenia składu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Naciśnij aby pobrać
24/2007 w sprawie uzupełnienia składu osobowego obwodowej komisji wyborczej Naciśnij aby pobrać
25/2007 w sprawie uzupełnienia składu osobowego obwodowej komisji wyborczej Naciśnij aby pobrać
26/2007 w sprawie powierzenia Zastępcy Wójta Gminy Klembów prowadzenia niektórych spraw gminy Naciśnij aby pobrać
27/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
28/2007 w sprawie określenia zasad dotyczących zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz zapewnienia uczniom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum Naciśnij aby pobrać
29/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 16:47:53 | Data modyfikacji: 2011-08-30 16:02:46.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
30/2007 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
31/2007 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
32/2007 w sprawie regulaminu funduszu świadczeń socjalnych Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
33/2007 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej oraz ustalenia jej zadań Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 16:54:45 | Data modyfikacji: 2011-09-15 16:58:22.

NUMER TYTUŁ POBIERZ
34/2007 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2007 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
35/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
36/2007 w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji inwestycji: "Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego przez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji Gm. Klembów" w miejscowości Klembów i Ostrówek Naciśnij aby pobrać
37/2007 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji Naciśnij aby pobrać
38/2007 w sprawie ustalenia dokumentacji zasad polityki rachunkowości dla Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-03 17:03:01 | Data modyfikacji: 2011-08-30 16:05:11.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień
 .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2011-01-03 17:03:01
Data modyfikacji: 2011-08-30 16:05:11
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl