> Marzec

Marzec

MARZEC

NUMER TYTUŁ POBIERZ
8/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
9/2008 w sprawie powrotu do czynności procedury planistycznej określonych w art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Naciśnij aby pobrać
10/2008 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2007 rok Naciśnij aby pobrać
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007 rok Naciśnij aby pobrać
11/2008 w sprawie powołania Komisji do spraw naboru na wolne stanowisko urzędnicze Naciśnij aby pobrać
12/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 09:40:42 | Data modyfikacji: 2011-08-23 14:48:21.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień
 .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2011-01-04 09:40:42
Data modyfikacji: 2011-08-23 14:48:21
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl