> Wrzesień

Wrzesień

WRZESIEŃ

NUMER TYTUŁ POBIERZ
52/2008 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
53/2008 w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 31 października 2008 r. Naciśnij aby pobrać
54/2008 w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2008 roku Naciśnij aby pobrać
55/2008 w sprawie upoważnienia Kierownika referatu ds. Inwestycji i Rozwoju Gminy do prowadzenia niektórych spraw w imieniu Wójta Gminy Klembów oraz do prowadzenia spraw z zakresu administracji publicznej w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, opinii i zaświadczeń w imieniu Wójta Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
56/2008 w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu gminy Klembów na 2008 rok Naciśnij aby pobrać
załączone dokumenty do zarządzenia Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-01-04 14:42:40 | Data modyfikacji: 2011-08-23 15:02:25.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień
 .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2011-01-04 14:42:40
Data modyfikacji: 2011-08-23 15:02:25
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl