> Zastępca Wójta Gminy

Zastępca Wójta Gminy

Stanowisko/
Funkcja
Imię i Naziwsko POBIERZ
Zastępca Wójta Gminy Andrzej Mieczysław Diakonow Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-08-11 13:32:34.

Zobacz:
 Wójt Gminy .  Zastępca Wójta Gminy .  Sekretarz Gminy .  Skarbnik Gminy .  Rada Gminy .  Kierownicy Gminnych Jednostek . 
Data wprowadzenia: 2011-08-11 13:32:34
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl