> Referat Planowania i Finansów (RPF)

Referat Planowania i Finansów (RPF)

REFERAT PLANOWANIA I FINANSóW - RPF

Czynny w godzinach pracy urzęduTeresa Dzwonkowska

kierownik referatu

Piętro I - pokój nr 12a

Zadzwoń (29) 753-88-13 Napisz skarbnik@klembow.pl

Ewelina Przybysz

Piętro I - pokój nr 12

Zadzwoń (29) 753-88-12 Napisz e.przybysz@klembow.pl

Bożena Tarach

Piętro I - pokój nr 12

Zadzwoń (29) 753-88-12 Napisz b.tarach@klembow.pl

Elżbieta Sylwestrzuk

Piętro I - pokój nr 12

Zadzwoń (29) 753-88-12 Napisz e.sylwestrzuk@klembow.pl

Małgorzata Wyszyńska

Parter - pokój nr 4

Zadzwoń (29) 753-88-05 Napisz podatki@klembow.pl

Elżbieta Mlonek

Parter - pokój nr 4 - kasa

Zadzwoń (29) 753-88-05 Napisz e.mlonek@klembow.pl

Monika Michalska

Parter - pokój nr 4

Zadzwoń (29) 753-88-05 Napisz m.michalska@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Do zadań Referatu Planowania i Finansów (RPF) należy:

 1. opracowywanie materiałów do tworzenia projektu budżetu Gminy,
 2. przygotowanie materiałów, prowadzenie analiz dochodów i wydatków Gminy oraz przedkładanie wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi i Radzie,
 3. prowadzenie rozliczeń z podmiotami wykonującymi roboty i usługi w zakresie inwestycji i remontów,
 4. prowadzenie rachunku funduszy celowych,
 5. planowanie środków budżetowych na dotacje dla jednostek organizacyjnych gminy i jednostek związanych z budżetem oraz analizowanie i kontrola ich wykorzystania,
 6. prowadzenie ewidencji składników majątkowych i mienia gminnego oraz bieżąca aktualizacja zmian w tym zakresie,
 7. wymiar i pobór podatków i opłat,
 8. naliczanie i pobór innych należności, w szczególności z tytułu najmu, dzierżawy, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
 9. terminowe dochodzenie należności oraz przekazywanie do egzekucji należności,
 10. prowadzenie kontroli podatkowej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
 11. nadzór nad inkasentami podatków i opłat lokalnych,
 12. prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości dla potrzeb wymiaru i poboru podatku,
 13. prowadzenie kadr i płac pracowników,
 14. prowadzenie spraw socjalnych pracowników
 15. obsługa kasowa budżetu gminy,
 16. zapewnienie obsługi finansowo – księgowej Urzędu,
 17. rozliczanie inwentaryzacji,
 18. prowadzenie rejestru i rozliczanie VAT,
 19. terminowe odprowadzanie należności na rzecz urzędów administracji państwowej, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 20. gospodarka drukami ścisłego zarachowania,
 21. archiwizowanie dokumentacji,
 22. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2011-05-11 15:30:36 | Data modyfikacji: 2018-01-18 08:25:47.
Data wprowadzenia: 2011-05-11 15:30:36
Data modyfikacji: 2018-01-18 08:25:47
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl