> Aktualne
Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Klembowie
2017-12-12 13:08:24
DATY Ogłoszenia Zamówienia12.12.2017r. Składania Ofert15.12.2017r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.69.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Pokazano 1 - 1 z 1

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl