> Zamknięte
Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kruszu
2020-10-01 15:40:45
DATY Ogłoszenia Zamówienia01.10.2020r. Składania Ofert06.10.2020r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert06.10.2020r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.28.2020 Załącz  ...więcej

Inwentaryzacja źródeł ciepła wśród nieruchomości z terenu gminy Klembów
2020-08-14 09:16:41
DATY Ogłoszenia Zamówienia14.08.2020r. Składania Ofert21.08.2020r. godz. 09:00 Otwarcia Ofert21.08.2020r. godz. 09:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.23.2020 Załącz  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Klembowie przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 68 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie przy ul. Szkolnej 5 w ramach realizacji zadania budżetowego pn.: Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt)
2020-04-14 14:56:06
DATY Ogłoszenia Zamówienia14.04.2020r. Składania Ofert22.04.2020r. godz. 09:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.2.2020 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Pokazano 1 - 3 z 3

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl