> Z wybraną ofertą
Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Klembów w 2017/2018 roku
2017-11-06 16:19:09
DATY Ogłoszenia Zamówienia06.11.2017r. Składania Ofert10.11.2017r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.65.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. nr ew 75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 mb
2017-09-14 15:26:34
DATY Ogłoszenia Zamówienia14.09.2017r. Składania Ofert21.09.2017r. godz. 09:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.56.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Przebudowę budynku świetlicy w Krzywicy
2017-07-17 17:00:13
DATY Ogłoszenia Zamówienia17.07.2017r. Składania Ofert21.07.2017r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.45.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych w Gminie Klembów
2017-03-07 15:16:46
DATY Ogłoszenia Zamówienia07.003.2017r. Składania Ofert13.03.2017r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.14.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klembów oraz przeprowadzenie związanych z tym szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów” dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej
2017-02-23 15:01:08
DATY Ogłoszenia Zamówienia23.02.2017r. Składania Ofert27.02.2017r. godz 16:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.12.2017 Załącznik 1 "Opis przedmiotu zamówienia"  ...więcej

Dostawa nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Klembowie
2017-02-13 16:30:43
DATY Ogłoszenia Zamówienia13.02.2017r. Składania Ofert17.02.2017r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.10.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni dydaktycznych do zajęć prowadzonych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - VI edycja” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2016-12-09 13:50:19
DATY Ogłoszenia Zamówienia09.12.2016r. Składania Ofert16.12.2016r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.66.2016 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia pracowni dydaktycznych do zajęć prowadzonych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - VI edycja” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
2016-12-01 14:18:01
DATY Ogłoszenia Zamówienia01.12.2016r. Składania Ofert08.12.2016r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.64.2016 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Transport uczestników zajęć realizowanych w ramach projektu „Szkoła Równych Szans - VI edycja” dofinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
2016-11-16 15:53:27
DATY Ogłoszenia Zamówienia16.11.2016r. Składania Ofert23.11.2016r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.63.2016 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Klembów w 2016/2017 roku
2016-11-02 15:03:28
DATY Ogłoszenia Zamówienia02.11.2016r. Składania Ofert14.11.2016r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.62.2016 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Klembowie
2016-11-02 15:01:50
DATY Ogłoszenia Zamówienia02.11.2016r. Składania Ofert14.11.2016r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.61.2016 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych w Gminie Klembów
2016-04-11 09:20:43
DATY Ogłoszenia Zamówienia22.03.2016r. Składania Ofert30.03.2016r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.14.2016 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Klembów w 2016 r.
2016-04-11 09:16:39
DATY Ogłoszenia Zamówienia13.11.2015r. Składania Ofert20.11.2015r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.67.2015 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załąc  ...więcej

Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Ostrówku
2015-12-14 11:31:49
DATY Ogłoszenia Zamówienia14.12.2015r. Składania Ofert21.12.2015r. godz 09:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.75.2015 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załąc  ...więcej

Dostawa kontenera mieszkalnego dla sołectwa Wola Rasztowska
2015-12-10 15:12:06
DATY Ogłoszenia Zamówienia10.12.2015r. Składania Ofert16.12.2015r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.73.2015 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załąc  ...więcej

Dostawa 270 lamp oświetlenia ulicznego dla potrzeb Gminy Klembów
2015-12-08 15:59:15
DATY Ogłoszenia Zamówienia08.12.2015r. Składania Ofert16.12.2015r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.72.2015 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załąc  ...więcej

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoł i placówek specjalnych w Warszawie
2015-08-10 11:54:00
DATY Ogłoszenia Zamówienia28.07.2015r. Składania Ofert05.08.2015r. godz 9:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.51.2015 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załącz  ...więcej

Dostawa produktów żywnościowych dla Zespołu Szkół w Ostrówku
2015-07-02 15:23:08
DATY Ogłoszenia Zamówienia19.06.2015r. Składania Ofert29.06.2015r. godz 13:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.41.2015 Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.41.2015 - Zmiana nr   ...więcej

Konserwacja rowów przydrożnych na terenie Gminy Klembów
2015-06-30 15:23:04
DATY Ogłoszenia Zamówienia16.06.2015r. Składania Ofert25.06.2015r. godz 15:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.40.2015 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załąc  ...więcej

Bieżace utrzymanie dróg nieutwardzonych w Gminie Klembów
2015-06-30 15:18:56
DATY Ogłoszenia Zamówienia16.06.2015r. Składania Ofert25.06.2015r. godz 15:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.2710.39.2015 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załąc  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 57
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl