> Z wybraną ofertą
Wymiana 1340 sztuk wodomierzy w miejscowości Pasek, Dobczyn , Ostrówek w Gminie Klembów
2021-01-05 14:58:58
DATY Ogłoszenia Zamówienia05.01.2021r. Składania Ofert18.01.2021r. godz. 10:00 Otwarcia Ofert18.01.2021r. godz. 10:05   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.271.1.1.2021 Wz&oacut  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Klembowie
2020-11-30 15:32:46
DATY Ogłoszenia Zamówienia30.11.2020r. Składania Ofert11.12.2020r. godz. 10:00 Otwarcia Ofert11.12.2020r. godz. 10:05   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.271.1.9.2020 Wz&oacut  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2020/2021
2020-11-24 09:44:41
DATY Ogłoszenia Zamówienia24.11.2020r. Składania Ofert01.12.2020r. godz. 10:00 Otwarcia Ofert01.12.2020r. godz. 10:05   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZGK.721.1.7.2020 Załącz  ...więcej

Zapytanie ofertowe nr PS.EFS.ZO.26.1.2020 dotyczące usług realizowanych w ramach projektu pt. „Bądźmy aktywni”, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – projekty konkursowe
2020-07-21 12:31:52
DATY Ogłoszenia Zamówienia21.07.2020r. Składania Ofert29.07.2020r. godz. 09:00 Otwarcia Ofert29.07.2020r. godz. 09:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr PS.EFS.ZO.26.1.2020 Zał  ...więcej

Świadczenie usług w zakresie odławiania i przyjmowania do schroniska bezdomnych zwierząt, wyłapanych na terenie Gminy Klembów wraz z zapewnieniem im warunków bytowych
2020-06-22 15:12:45
DATY Ogłoszenia Zamówienia22.06.2020r. Składania Ofert06.07.2020r. godz. 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.20.2020 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego wraz ze studnią kopaną oraz ogrodzeniem posesji zlokalizowanych przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1 w miejscowości Klembów, na działce ewid. Nr 1200 w obrębie 0008 Lipka w gminie Klembów, powiecie Wołomińskim. województwie Mazowieckim
2020-06-01 12:02:34
DATY Ogłoszenia Zamówienia01.06.2020r. Składania Ofert16.06.2020r. godz. 09:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.2.17.2020 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Odbiór nieczystości płynnych ze szkół w Gminie Klembów
2019-12-06 15:05:06
DATY Ogłoszenia Zamówienia06.12.2019r. Składania Ofert16.12.2019r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.48.2019 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Dostawa, montaż i konfiguracja 20 zestawów komputerowych w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Klembowie
2019-12-03 16:01:54
DATY Ogłoszenia Zamówienia03.12.2019r. Składania Ofert10.12.2019r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.44.2019 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Dostawa nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Klembowie
2019-11-22 14:24:02
DATY Ogłoszenia Zamówienia22.11.2019r. Składania Ofert02.12.2019r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.46.2019 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Klembów
2018-01-31 15:48:57
DATY Ogłoszenia Zamówienia31.01.2018r. Składania Ofert09.02.2018r. godz. 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.7.2018 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie dostosowanych do urządzeń mobilnych poniżej wymienionych serwisów internetowych: a) Serwis Gminy Klembów, b) Serwis Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie, c) Serwis Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie, d) Serwis Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie
2018-01-30 10:55:35
DATY Ogłoszenia Zamówienia30.01.2018r. Składania Ofert06.02.2017r. godz. 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.9.2018 - zaktualizowano dnia 05-02-2018 Załącznik 1 "F  ...więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)
2018-01-19 10:44:49
DATY Ogłoszenia Zamówienia19.01.2018r. Składania Ofert26.01.2017r. godz. 10:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.8.2018 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)
2018-01-10 12:38:47
DATY Ogłoszenia Zamówienia10.01.2018r. Składania Ofert17.01.2017r. godz. 10:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.6.2018 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Utrzymanie i konserwacja oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia zewnętrznego pozostałych obiektów gminnych na terenie Gminy Klembów
2017-12-21 13:56:11
DATY Ogłoszenia Zamówienia21.12.2017r. Składania Ofert28.12.2017r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.70.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Odbiór i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Klembowie
2017-12-12 13:08:24
DATY Ogłoszenia Zamówienia12.12.2017r. Składania Ofert15.12.2017r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.69.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Klembów w 2017/2018 roku
2017-11-06 16:19:09
DATY Ogłoszenia Zamówienia06.11.2017r. Składania Ofert10.11.2017r. godz 12:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.65.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. nr ew 75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 mb
2017-09-14 15:26:34
DATY Ogłoszenia Zamówienia14.09.2017r. Składania Ofert21.09.2017r. godz. 09:30   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.56.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Przebudowę budynku świetlicy w Krzywicy
2017-07-17 17:00:13
DATY Ogłoszenia Zamówienia17.07.2017r. Składania Ofert21.07.2017r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.45.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Załą  ...więcej

Bieżące utrzymanie dróg nieutwardzonych w Gminie Klembów
2017-03-07 15:16:46
DATY Ogłoszenia Zamówienia07.003.2017r. Składania Ofert13.03.2017r. godz 10:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.14.2017 Załącznik 1 "Formularz ofertowy" Zał  ...więcej

Kompleksowe opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Klembów oraz przeprowadzenie związanych z tym szkoleń i warsztatów w ramach projektu „Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów” dofinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej
2017-02-23 15:01:08
DATY Ogłoszenia Zamówienia23.02.2017r. Składania Ofert27.02.2017r. godz 16:00   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Zapytanie ofertowe nr ZP.271.1.12.2017 Załącznik 1 "Opis przedmiotu zamówienia"  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 72
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl