> Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2011
Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów
2011-09-29 14:39:16
DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy lub nigdzie nie zameldowany w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony osobiście na piśmie najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów tj. 04.10.2011 r. może być d  ...więcej

Ogłoszenie Wójta Gminy Klembów w sprawie zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych.
2011-09-01 11:56:06
Ogłoszenie Informuję pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby, że zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o stałych miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych
2011-09-01 11:48:42
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o stałych miejscach na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych     ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne.
2011-09-01 11:48:00
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów z dnia 29 sierpnia 2011 r. o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych   ...więcej

Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.
2011-09-01 11:41:53
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Uchwała Nr XI/82/2011 Rady Gminy Klembów z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.     ...więcej

Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.
2011-08-22 09:35:52
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Kalendarz wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.     ...więcej

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzień 9 października 2011 r.
2011-08-22 09:32:44
TYTUŁ OBWIESZCZENIA POBIERZ Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, zarządzanych na dzi  ...więcej

Pokazano 1 - 7 z 7

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl