> 2012
Konsultacje w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi na 2013 r.
2012-12-21 14:03:27
Ogłoszenie Na podstawie Uchwały nr XLIX/396/2010 Rady Gminy Klembów z dnia 29 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymie  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego udokumentowanego jako złoże o nazwie "SITKI II"
2012-11-19 16:21:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego udoku  ...więcej

Zawiadomienie - Wójt Gminy Klembów zawiadamia o nadaniu nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn
2012-11-12 15:09:20
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie - Wójt Gminy Klembów zawiadamia o nadaniu nazwy ulicy w miejscowości Dobczyn   ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokaliazacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia na dz. ew. nr 261, 125, 337/5 oraz przyłącza kablowego na dz. ew. nr 337/5 i 337/3 w miejscowości Krusze, gm. Klembów
2012-11-09 09:38:53
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokaliazacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej napowietrzn  ...więcej

GOPS Ogłoszenie: Nr 6/POKL/EFS/2012
2012-11-08 09:34:41
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów edukacji prozdrowotnej przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja in  ...więcej

GOPS Ogłoszenie: Nr 5/POKL/EFS/2012
2012-11-08 09:33:26
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko przeprowadzenie indywidualnych konsultacji prawnych przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Pr  ...więcej

Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Stary Kraszew i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2012-09-20 08:36:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Stary Kraszew i toczącej się w   ...więcej

Zawiadomienie - Starosta Powiatu Wołomińskiego zawiadamia, że z urzędu zostanie przeprowadzona gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obszaru Pasek gm. Klembów w związku wykonywana modernizacją ewidencji gruntów i budynków
2012-09-19 23:03:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie - Starosta Powiatu Wołomińskiego zawiadamia, że z urzędu zostanie przeprowadzona gleboznawcza klasyfikacja gruntów zmienionych użytków gruntowych dla obszaru Pasek gm. Klemb  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokaliazacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia na dz. ew. nr 261, 125, 337/5 oraz przyłącza kablowego na dz. ew. nr 337/5 i 337/3 w miejscowości Krusze, gm. Klembów
2012-09-10 14:31:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokaliazacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bu  ...więcej

Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pasek
2012-09-06 08:21:31
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Pasek   ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr Nr 4/POKL/EFS/2012
2012-08-31 08:24:38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów poradnictwa prawnego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja inte  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 97 budynków mieszkalnych na działkach nr 279,287/1,287/2, 287/3, 287/4, 288, 289, 290, 291 położonych we wsi Krusze, gm. Klembów
2012-08-29 10:35:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 97 budynków mieszkalnych na działkach nr 279,287  ...więcej

Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska i toczącej się w tej sprawie strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko
2012-08-08 09:33:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów, części wsi Wola Rasztowska i toczącej się w  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15 kV w pasie drogowym dróg gminnych nr ew. nr 777 i 971 we wsi Klembów
2012-07-09 16:19:49
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii średniego napięcia 15   ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15kV, budowie słupowej elektroenergetycznej stacji transformatorowej, budowie napowietrznej elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4kV w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr ew. 50 wraz ze złączami i przyłączami kablowymi do działek nr ew. 94/1 i 94/2 we wsi Krusze w gminie Klembów
2012-07-09 15:52:24
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie napowietrznej linii elektroenergetycznej średniego nap  ...więcej

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KLEMBÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK
2012-06-28 14:32:43
PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KLEMBÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2013 ROK Treść programu w załączniku poniżej. Załączniki do pobrania: Treść Ogł  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie w miejscowości Klembów napowietrznej linii średniego napięcia 15 kV w pasie drogi gminnej dz. ew. nr 777 na wysokości od działki ew. nr 566/1 do działki ew. nr 1294 oraz, w dalszej części, budowie kablowej linii średniego napięcia 15kv w pasie drogi gminnej dz. ew. nr 777 i 971 do wschodniej granicy miejscowości Pieńki - dz. ew. nr 8
2012-06-11 14:11:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie w miejscow  ...więcej

GOPS: Wykorzystujemy środki unijne
2012-05-31 09:06:10
Wykorzystujemy środki unijne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie po raz kolejny rozpoczął realizację projektu systemowego pod tytułem "Od bezradności do aktywności - wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gmin  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 97 budynków mieszkalnych na działkach nr 279,287/1,287/2, 287/3, 287/4, 288, 289, 290, 291 położonych we wsi Krusze, gm. Klembów
2012-05-28 16:47:04
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpienia do organów Współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 3/POKL/EFS/2012
2012-05-23 12:08:38
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów aktywizacji zawodowej przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja int  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 33
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl