> 2014
Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie kanalizacji i oczyszczalni w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie” na działkach o numerze ewidencyjnym 94/1; 94/2; 94/3, obręb 0012 Rasztów.
2014-12-30 10:09:05
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na &b  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia nr 1/2014 oraz nr 2/2014 sprawie przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie "ROSZCZEP", realizowanego na działkach o nr ew. 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 obręb 0013 Roszczep, gm. Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie
2014-11-21 14:34:11
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia nr 1/2014 oraz nr 2/2014 sprawie przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego z  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie instalacji dozowania dodatków na terenie Bazy nr 5 w Emilianowie na działce nr 94/1 obręb 0012 Rasztów, gm. Klembów”
2014-11-06 13:40:35
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie kanalizacji i oczyszczalni w Bazie Paliw nr 5 w Emilianowie” na działkach o numerze ewidencyjnym 94/1; 94/2; 94/3, obręb 0012 Rasztów.
2014-10-27 10:35:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi  ...więcej

Ogłoszenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie projektu rysunku planu miejscowego.
2014-10-23 08:00:19
Szanowni Państwo. W dniu 6 października 2014 r. w szkole podstawowej odbyło się spotkanie mieszkańców z projektantem planu miejscowego wsi Dobczyn. W trakcie tego spotkania zaprezentowano najważniejsze problemy, które powinny zos  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na podpowierzchniowej eksploatacji piasku skaleniowo-kwarcowego ze złoża o nazwie "ROSZCZEP", realizowanego na działkach o nr ew. 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957 obręb 0013 Roszczep, gm. Klembów, powiat wołomiński, woj. mazowieckie
2014-10-10 14:25:40
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsi  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 10/PS/5/2014
2014-10-03 12:15:23
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na wykonawcę specjalistycznych usług opiekuńczych. Wymagania w stosunku do kandydatów: Wymagania niezbędne: wykształcenie:Specjalistyczne usługi mogą być wykonyw  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów
2014-10-02 08:21:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o przystąpieniu do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Klembów       ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 8/POKL/EFS/5/2014
2014-09-11 15:46:08
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na trenera warsztatów edukacji prozdrowotnej przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integrac  ...więcej

Obwieszczenie - Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Wołomin - Tłuszcz od km 24,450 do km 36,300- odcinek IIIb. Etap I"
2014-07-14 10:17:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odci  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobczyn
2014-06-04 11:23:48
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Dobczyn     Dokumenty za  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 7/POKL/EFS/3/2014
2014-06-02 12:18:42
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów poradnictwa prawnego przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja  ...więcej

Obwieszczenie - Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Wołomin - Tłuszcz od km 24,450 do km 36,300- odcinek IIIb. Etap I"
2014-05-28 15:18:27
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wojewody Mazowieckiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej   ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 4/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "Pieńki" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ew. 491 obręb Klembów w gm. Klembów
2014-05-27 08:07:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania decyzji Nr 4/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii kom&oac  ...więcej

Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego
2014-05-09 07:51:34
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu "Ekologii i ochrony zwierząt" Protokół z posiedzen  ...więcej

Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych
2014-05-06 12:06:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożyt  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "Pieńki" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ew. 491 obręb Klembów w gm. Klembów
2014-04-28 09:27:33
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pole  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "Pieńki" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. nr ew. 491 obręb Klembów w gm. Klembów
2014-03-21 11:28:06
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polega  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania Decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 468/3 i 468/5 położonych w obrębie Lipka
2014-03-20 09:26:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów w sprawie wydania Decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 468/3 i 468/5 położonych w obręb  ...więcej

GOPS: Ogłoszenie Nr 5/POKL/EFS/3/2014
2014-03-18 11:53:55
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie ogłasza nabór na stanowisko trenera warsztatów aktywizacji zawodowej przy realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocj  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 29
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl