> Luty

Luty

LUTY

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
4/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
5/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Instalacji przewodów oraz opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach linii nN napowietrznej Naciśnij aby pobrać
6/2014 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.3.2014 Wójta Gminy Klembów z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Klembów i jej jednostkach budżetowych Naciśnij aby pobrać
7/2014 w sprawie opracowania planu finansowego zdań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na rok 2014. Naciśnij aby pobrać
8/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
9/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.30.2012 Wójta Gminy Klembów z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Naciśnij aby pobrać
10/2014 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2014 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-07 13:34:26 | Data modyfikacji: 2014-03-10 10:50:42.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-03-07 13:34:26
Data modyfikacji: 2014-03-10 10:50:42
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl