> Marzec

Marzec

MARZEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
11/2014 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
12/2014 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Klembów w zamian za dni świąteczne przypadające w wolne soboty w 2014r. Naciśnij aby pobrać
13/2014 w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszy oraz ustalenia wartości do której można nie dokonywać wyłączeń Naciśnij aby pobrać
14/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za czwarty kwartał 2013 rok Naciśnij aby pobrać
15/2014 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
16/2014 w sprawie przedstawienia Radzie Gminy sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji kultury za 2013 rok Naciśnij aby pobrać
17/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-03-24 13:44:24 | Data modyfikacji: 2014-04-04 13:46:26.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-03-24 13:44:24
Data modyfikacji: 2014-04-04 13:46:26
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl