> Kwiecień

Kwiecień

KWIECIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
18/2014 w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
19/2014 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2023 Naciśnij aby pobrać
20/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
21/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy klembów za pierwszy kwartał 2014 rok Naciśnij aby pobrać
22/2014 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w otwartych konkursach ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na wsparcie realizacji zadań publicznych Naciśnij aby pobrać
23/2014 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.37.2013 Wójta Gminy klembów z dnia 13 sierpnia 2013r. w sprawie utworzenia Gminnej Ewidencji zabytków Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
24/2014 w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-04-28 13:28:38 | Data modyfikacji: 2014-04-28 17:07:17.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-04-28 13:28:38
Data modyfikacji: 2014-04-28 17:07:17
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl