> Czerwiec

Czerwiec

CZERWIEC

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
31/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014r. Naciśnij aby pobrać
32/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji budowa ścieku prefabrykowanego oraz elementów odwodnienia drogi gminnej w miejscowości Sitki na działce nr ew. 264 Naciśnij aby pobrać
33/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa sieci wodociągowej Pieńki Naciśnij aby pobrać
34/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Gminę Klembów Naciśnij aby pobrać
35/2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto. Naciśnij aby pobrać
36/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-06-23 16:50:41 | Data modyfikacji: 2014-07-14 16:11:41.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-06-23 16:50:41
Data modyfikacji: 2014-07-14 16:11:41
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl