> Wrzesień

Wrzesień

WRZESIEŃ

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
55/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
56/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie Naciśnij aby pobrać
57/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa przepustu na rowie odwadniającym w ulicy Mazowieckiej na działce nr ew. 315 i budowę zjazdu na dz. ew. nr 316/6 z w/w ulicy w miejscowości Pasek Naciśnij aby pobrać
58/2014 w sprawie powołania Komisji do dokonania inwentaryzacji dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych w dniu 25 maja 2014r. Naciśnij aby pobrać
59/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
60/2014 w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia osób zarządzającymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Klembów. Naciśnij aby pobrać
61/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-10-30 09:43:36.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-10-30 09:43:36
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl