> Październik

Październik

PAŹDZIERNIK

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
62/2014 w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Naciśnij aby pobrać
63/2014 w sprawie ustalenia wysokości oraz przyznania nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej Naciśnij aby pobrać
64/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Sitki Naciśnij aby pobrać
65/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew Naciśnij aby pobrać
66/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
67/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
68/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa ogólnie dostępnego boiska do piłki nożnej przy szkole w Klembowie Naciśnij aby pobrać
69/2014 w sprawie przydziału obligacji na okaziciela serii A14 - F14 Naciśnij aby pobrać
70/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
71/2014 w sprawie powołania Komisji Stypendialnej Naciśnij aby pobrać
72/2014 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za trzeci kwartał 2014 rok Naciśnij aby pobrać
73/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
74/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia drogowego - przy ulicach: Strażackiej w Klembowie i Przejazdowej w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
75/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych nr ewid. 310/2 i 222 miejscowości Rasztów Naciśnij aby pobrać
76/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy Długiej i Łącznej w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
77/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Św. Faustyny w miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
78/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia ulicznego przy Leśnej miejscowości Ostrówek Naciśnij aby pobrać
79/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej Inwestycji Budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Roszczep Naciśnij aby pobrać
80/2014 w sprawie określenia wysokości stypendiów w roku 2014/2015 Naciśnij aby pobrać
81/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
82/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
83/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
84/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
85/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
86/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
87/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
88/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
89/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
90/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
91/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
92/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
93/2014 w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Klembów Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:49:20.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-11-06 12:49:20
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl