> Listopad

Listopad

Listopad

 

NUMER TYTUŁ POBIERZ
94/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 rok Naciśnij aby pobrać
95/2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok Naciśnij aby pobrać
96/2014 w sprawie przedłożenia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 Naciśnij aby pobrać
97/2014 w sprawie zmiany numeracji porządkowej dla budynków znajdujących się w miejscowości Ostrówek przy ul. Warszawskiej Naciśnij aby pobrać
98/2014 w sprawie zmiany numeracji porządkowej dla budynków znajdujących się w miejscowości Wola Rasztowska przy ul. Radiowej Naciśnij aby pobrać
99/2014 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
100/2014 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie Naciśnij aby pobrać
101/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa drogi gminnej nr 430306W Klembów (ul. Łąkowa) - Pieńki km 0-1+373 Etap I - ul. Łąkowa km 0-0+620 Naciśnij aby pobrać
102/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa kolektora kanalizacji deszczowej fi 600 w miejscowości Dobczyn Naciśnij aby pobrać
103/2014 w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji zrealizowanej inwestycji Budowa wodociągu w miejscowości Michałów Naciśnij aby pobrać
104/2014 w sprawie zmian w budżecie Gminy Klembów na 2014 r. Naciśnij aby pobrać
 
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:38:53 | Data modyfikacji: 2014-12-19 13:46:02.

Zobacz:
 Styczeń .  Luty .  Marzec .  Kwiecień .  Maj .  Czerwiec .  Lipiec .  Sierpień .  Wrzesień .  Październik .  Listopad .  Grudzień . 
Data wprowadzenia: 2014-11-21 09:38:53
Data modyfikacji: 2014-12-19 13:46:02
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl