> 2015
Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wyznaczenia siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Rządza w miejscowości Krzywica w gminie Klembów, wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie
2015-12-28 11:13:41
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie wyznaczenia siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania   ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na „przebudowie drogi gminnej Tłuszcz – Krusze od km 0+0000,00 do km 1+470,12”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki o nr ewidencyjnym 427, obręb Krusze, gm. Klembów.
2015-12-11 09:24:51
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji polegającej na „przebudowie drogi gminnej Tłuszcz – Krusze od km 0+0000,00 do km 1+470,12&rdq  ...więcej

Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do opiniowania i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem lat 2022-2027 (WPGO 2016) wraz z planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego i pozostałymi załącznikami.
2015-12-09 08:28:21
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Marszałka Województwa Mazowieckiego w sprawie przekazania do opiniowania i przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania dokumentu na środowisko z udziałem społeczeństwa projektu  ...więcej

Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na potrzeby zakładu InterFiber Sp. z o.o. z lokalizowanych na działce o nr ew. 952/2, 951/4, 951/5, 952/1, 952/5, 949/2, 951/7, 950/11, 950/10, 951/3, obręb 0008 Lipka, w miejscowości Lipka , gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie"
2015-12-03 16:12:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie - Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia dla inwestycji polegającej na "Rozbudowie istniejącej hali produkcyjnej na potrzeby zakładu InterFiber Sp. z o.o. z lokalizowanych n  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi gminnej Tłuszcz – Krusze od km 0+0000,00 do km 1+470,12”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działkio nr ewidencyjnym 427, obręb Krusze, gm. Klembów
2015-11-18 15:56:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacj  ...więcej

Oferta wspólna organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznego - "Maraton mikołajów"
2015-11-16 12:34:10
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Oferta wspólna organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań   ...więcej

Oferta organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznego - "Radnosna końcówka roku"
2015-11-16 12:33:47
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Oferta organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizacji zadań publicznego - "  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbiórce istniejącego i budowie nowego obiektu mostowego przez rzekę Rządza w miejscowości Krzywica w gminie Klembów, wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie
2015-10-29 14:26:38
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków na stację demontażu pojazdów na terenie działki nr ewidencyjny 210 w miejscowości Pasek, gm. Klembów.
2015-10-29 10:43:06
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków na stację demont  ...więcej

Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wydaniu Decyzji Nr 19pz/2015 dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania, w gminie Klembów"
2015-10-27 14:22:15
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Starosty Wołomińskiego o wydaniu Decyzji Nr 19pz/2015 dla Zarządu Powiatu Wołomińskiego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 4334W ulicy  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Wołomin - Tłuszcz od km 24,450 do km 36,300 - odcinek IIIb. Etap I"
2015-10-21 09:11:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.: "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcin  ...więcej

Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże
2015-10-20 12:59:54
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Działki pod garaże Ogłoszenie o przetargu Wójta Gminy Klembów na sprzedaż nieruchomości: Dział  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynków na stację demontażu pojazdów na terenie działki nr ewidencyjny 210 w miejscowości Pasek, gm. Klembów.
2015-10-16 12:06:42
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o zgromadzeniu materiałów dowodowych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu u  ...więcej

Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych na potrzebę przeprowadzenia hydraulicznej próby wytrzymałości III nitki rurociągu "Przyjaźń" na terenie Kraszewa Starego gm. Klembów, pow. Wołomiński, woj. Mazowieckie.
2015-10-15 15:52:04
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie tymczasowych urządzeń wodnych na potrzebę przeprowadzenia hydraulicznej próby wyt  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "rozbiórce istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Rządza w miejscowości Krzywica w km 39 + 632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie"
2015-09-23 14:55:00
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na "rozbiórce istniejącego i budowę nowego obiektu mo  ...więcej

Zawiadomienie - Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 433W ulicy Wołomińskiej, na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania, w gminie Klembów"
2015-09-16 15:47:03
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie - Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pod nazwą: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 433W ulicy Wołomiński  ...więcej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka - Kuźnica Białostocka na odcinku Wołomin - Tłuszcz od km 24,450 do km 36,300 - odcinek IIIb. Etap I"
2015-09-10 13:28:02
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej nr 6 relacji Zielonka  ...więcej

Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce istniejącego i budowę nowego obiektu mostowego przez rzekę Rządza w miejscowości Krzywica w km 39 + 632 drogi wojewódzkiej nr 634 wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie” zlokalizowanego na działce o nr ewidencyjnym 423, 424, 109, obręb 0007 Krzywica, gm. Klembów.
2015-09-08 11:07:56
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Obwieszczenie Wójta Gminy Klembów o wydaniu postanowienia w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbiórce istniejącego i budowę nowego obie  ...więcej

Zawiadomienie - Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenie wodnego służącego do poboru wód gruntowych na działce nr ew. 950/10
2015-09-02 10:41:59
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie - Starosty Wołomińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenie wodnego służącego do poboru wód gruntowych na działce nr ew  ...więcej

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego do transportu ropy naftowej pod nazwą: Rurociąg relacji ST1 Adamowo - BS Plebanka. I etap realizacyjny. Część liniowa rurociągu woj. mazowieckie, pow. wołomiński, gm. Klembów. Odcinek od km 103+087,00 do km 109+200,00"
2015-09-02 09:57:58
TYTUŁ OGŁOSZENIA POBIERZ Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji pn.:"Budowa rurociągu przesyłowego dalekosiężnego służącego   ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 63
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl