> Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ)

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA - GOŚ

Czynny w godzinach pracy urzęduAgnieszka Sosnowska

kierownik referatu

Piętro I - pokój nr 15

Zadzwoń (29) 753-88-18 Napisz sekretarz@klembow.pl

Agata Dobrosz

podziały geodezyjne

Parter - pokój nr 5

Zadzwoń (29) 753-88-07 Napisz a.dobrosz@klembow.pl

Marcelina Kosior

regulacje stanów prawnych nieruchomości

Parter - pokój nr 5

Zadzwoń (29) 753-88-07 Napisz m.kosior@klembow.pl

Igor Rakowski

ochrona środowiska

Parter - pokój nr 8

Sylwia Augustyniak

gospodarka odpadami komunalnymi

Parter - pokój nr 8

Zadzwoń (29) 753-88-10 Napisz odpady@klembow.pl

Justyna Blusiewicz

planowanie przestrzenne

Parter - pokój nr 2

Zadzwoń (29) 753-88-02 Napisz planowanie@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Do zadań Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska (GOŚ) należy:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy o gospodarce przestrzennej,
 2. prowadzenie całokształtu zagadnień dotyczących ochrony środowiska, w tym realizacja zadań wynikających z następujących ustaw:
  1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz ustawy o odpadach,
  2. o ochronie przyrody,
  3. Prawo wodne,
  4. o ochronie zwierząt i ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
  5. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  6. o lasach,
  7. Prawo łowieckie,
 3. realizacja zadań z zakresu geodezji i gospodarki nieruchomościami,
 4. realizacja zadań wynikających ustawy Prawo geologiczne i górnicze,
 5. sporządzanie i aktualizacja gminnej ewidencji zabytków,
 6. prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa,
 7. archiwizowanie dokumentacji,
 8. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-09 12:38:23 | Data modyfikacji: 2019-06-13 18:04:11.
Data wprowadzenia: 2015-07-09 12:38:23
Data modyfikacji: 2019-06-13 18:04:11
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl