> Sekretarz

Sekretarz

SEKRETARZ GMINY

Agnieszka Sosnowska

Piętro I - pokój nr 15

Dostępna w godzinach pracy urzędu

Zadzwoń (29) 753-88-18 Napisz sekretarz@klembow.pl

Zakres obowiązków

1. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu i warunki jego działania oraz inne zadania powierzone przez Wójta.

2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:

 1. nadzór nad zapewnieniem warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu,
 2. realizowanie zadań Urzędu oraz tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 3. organizowanie i planowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków,
 4. wdrażanie nowoczesnych metod organizacji,
 5. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami Urzędu,
 6. ustalanie i monitorowanie realizacji procedur kontroli wewnętrznej Urzędu,
 7. przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 8. nadzór nad przygotowywaniem i obsługą pracy Wójta,
 9. przyjmowania ustnego oświadczenia ostatniej woli spadkodawców,
 10. nadzór nad przygotowaniem materiałów w tym projektów uchwał na sesje Rady,
 11. nadzór, we współpracy ze Skarbnikiem Gminy, nad racjonalnym gospodarowaniem środkami rzeczowymi Urzędu,
 12. nadzór nad zapewnieniem sprawnego funkcjonowania w Urzędzie środków łączności oraz sprawnego i prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego,
 13. nadzór nad działalnością archiwum zakładowego,
 14. koordynuje organizację szkoleń i narad pracowniczych,
 15. zapewnia prawidłowy przebieg wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz referendów ogólnokrajowych i lokalnych,
 16. prowadzi rejestr zarządzeń Wójta oraz rejestr upoważnień i pełnomocnictw wydanych pracownikom,
 17. koordynacja działań związanych z zabezpieczeniem mienia Urzędu,
 18. wykonywanie innych zadań powierzonych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-30 11:50:23 | Data modyfikacji: 2019-06-13 12:50:44.
Data wprowadzenia: 2015-07-30 11:50:23
Data modyfikacji: 2019-06-13 12:50:44
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl