> Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC)

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego (OC)

STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I P. POŻAROWYCH - OC

Czynny w godzinach pracy urzęduMagdalena Bieniek

Parter - pokój nr 17

Zadzwoń (29) 753-88-15 Napisz m.bieniek@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do stanowiska ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego i p. pożarowych - OC:

 1. planowanie, koordynowanie oraz podejmowanie działań do pełnej realizacji przedsięwzięć w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego,
 2. pracowywanie i aktualizacja planów, programów, wytycznych oraz innych dokumentów związanych z obronnością i zarządzaniem kryzysowym,
 3. organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego oraz szkoleń ludności w zakresie powszechnej samoobrony,
 4. wykonywanie innych zadań, do których realizacji zobowiązany jest Szef Obrony Cywilnej Gminy,
 5. obsługa organizacyjna Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń i zdarzeń o znamionach kryzysu,
 6. realizacja świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony,
 7. opracowywanie dokumentacji oraz realizacja innych przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej,
 8. prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem żołnierzy do obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i wojny,
 9. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych,
 10. organizowanie i prowadzenie całokształtu zagadnień związanych z kwalifikacją wojskową,
 11. nadzór i koordynacja działań realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne,
 12. nadzór nad eksploatacją sprzętu i pojazdów OSP, w tym rozliczanie zużycia paliwa,
 13. prowadzenie ewidencji strażaków –ochotników w poszczególnych jednostkach OSP na terenie Gminy,
 14. archiwizowanie dokumentacji,
 15. wykonywanie innych czynności zleconych przez Wójta.
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:46:39 | Data modyfikacji: 2019-06-13 12:41:09.
Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:46:39
Data modyfikacji: 2019-06-13 12:41:09
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl