> Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)

Stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi (POP)

STANOWISKO DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - POP

Czynny w godzinach pracy urzęduArtur Dzięcioł

Piętro I - pokój nr 17

Zadzwoń (29) 753-88-15 Napisz promocja@klembow.pl


Zakres obowiązków

1. Do stanowiska ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi POP należy:

 1. Prowadzenie działań w zakresie promocji gminy, w tym:
  1. przygotowywanie i opracowywanie materiałów informacyjnych do wydawanych publikacji, folderów, wizytówek itp.
  2. współudział w redakcji miesięcznika społeczno-kulturalnego „Między Rządzą i Cienką”,
  3. współudział w organizacji imprez kulturalnych i sportowych,
  4. współpraca z redakcjami mediów /prasa, radio, telewizja,
  5. współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Klembowie,
  6. stała aktualizacja i rozwijanie zawartości merytorycznej strony internetowej Gminy Klembów www.klembow.pl oraz portalu społecznościowego Facebook.
  7. bieżące informowanie mieszkańców o ważnych wydarzeniach i sprawach z życia gminy oraz poszczególnych sołectw za pomocą serwisu informacyjnego o nazwie "System Powiadamiania SMS-owego".
 2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy na rzecz jej mieszkańców, a w szczególności:
  1. przygotowywanie i realizacja rocznych programów współpracy Gminy Klembów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  2. koordynowanie współpracy Gminy z organizacjami oraz monitorowanie warunków jej rozwoju,
  3. utrzymywanie stałych kontaktów z organizacjami,
  4. udzielanie pomocy organizacyjnej i merytorycznej organizacjom,
  5. informowanie organizacji o przeprowadzanych otwartych konkursach ofert w zakresie realizacji zadań publicznych oraz innych możliwościach pozyskiwania funduszy,
  6. podejmowanie działań na rzecz wspierania, rozwoju i aktywizacji organizacji pozarządowych w celu pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych,
  7. organizacja szkoleń dla organizacji.
 3. Inicjowanie działań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy oraz koordynacja spraw związanych z utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury sportowej.
 4. Sprawowanie funkcji opiekuna Młodzieżowej Rady Gminy Klembów
 

Opublikowane przez: Jarosław Przybysz | Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:50:47 | Data modyfikacji: 2019-06-13 12:49:40.
Data wprowadzenia: 2015-07-30 15:50:47
Data modyfikacji: 2019-06-13 12:49:40
Opublikowane przez: Jarosław Przybysz
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl