> Zakończone
Dostawa z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Klembów
2017-08-11 08:52:59
DATY Ogłoszenia Przetargu09.08.2017r. Składania Ofert23.08.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert23.08.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze - powtórzony
2017-08-09 10:17:36
DATY Ogłoszenia Przetargu09.08.2017r. Składania Ofert25.08.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert25.08.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze
2017-07-21 13:57:15
DATY Ogłoszenia Przetargu21.07.2017r. Składania Ofert07.08.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert07.08.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów
2017-06-23 10:56:35
DATY Ogłoszenia Przetargu22.06.2017r. Składania Ofert03.07.2017r. godz. 10:00 Otwarcia Ofert03.07.2017r. godz. 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamó  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie
2017-06-21 16:17:40
DATY Ogłoszenia Przetargu21.06.2017r. Składania Ofert07.07.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert07.07.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Roszczep
2017-06-21 16:05:56
DATY Ogłoszenia Przetargu21.06.2017r. Składania Ofert06.07.2017r. godz 10:00 Otwarcia Ofert06.07.2017r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyć, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)
2017-06-08 13:19:21
DATY Ogłoszenia Przetargu08.06.2017r. Składania Ofert19.06.2017r. godz. 09:00 Otwarcia Ofert19.06.2017r. godz. 09:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 zadań inwestycyjnych
2017-06-05 15:59:05
DATY Ogłoszenia Przetargu05.06.2017r. Składania Ofert13.06.2017r. godz. 10:00 Otwarcia Ofert13.06.2017r. godz. 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i budynku Zespołu Szkół w Ostrówku
2017-05-19 15:03:27
DATY Ogłoszenia Przetargu19.05.2017r. Składania Ofert09.06.2017r. godz. 09:00 Otwarcia Ofert09.06.2017r. godz. 09:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku
2017-05-11 14:33:23
DATY Ogłoszenia Przetargu11.05.2017r. Składania Ofert19.05.2017r. godz. 9:00 Otwarcia Ofert19.05.2017r. godz. 9:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oacu  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku - powtórzony
2017-01-27 14:21:03
DATY Ogłoszenia Przetargu27.01.2017r. Składania Ofert03.02.2017r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert03.02.2017r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Krusze
2017-01-20 15:21:16
DATY Ogłoszenia Przetargu20.01.2017r. Składania Ofert06.02.2017r. godz 10:00 Otwarcia Ofert06.02.2017r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Wola Rasztowska
2017-01-20 15:07:29
DATY Ogłoszenia Przetargu20.01.2016r. Składania Ofert03.02.2016r. godz 10:00 Otwarcia Ofert03.02.2016r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku - unieważniony
2017-01-12 12:49:07
DATY Ogłoszenia Przetargu12.01.2017r. Składania Ofert25.01.2017r. godz 10:00 Otwarcia Ofert25.01.2017r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Dowóz uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Klembów w 2017 roku
2016-11-30 15:12:52
DATY Ogłoszenia Przetargu30.11.2016r. Składania Ofert08.12.2016r. godz 10:00 Otwarcia Ofert08.12.2016r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na terenie działki nr 46 obręb 0016 Wola Rasztowska jednostka ewidencyjna 143407_2 Klembów
2016-10-14 14:36:07
DATY Ogłoszenia Przetargu14.10.2016r. Składania Ofert31.10.2016r. godz 10:00 Otwarcia Ofert31.10.2016r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4X4
2016-09-21 11:09:27
DATY Ogłoszenia Przetargu21.09.2016r. Składania Ofert07.10.2016r. godz 10:00 Otwarcia Ofert07.10.2016r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Przejazdowej – miejscowość Ostrówek (obręb Lipka)
2016-09-08 08:57:56
DATY Ogłoszenia Przetargu07.09.2016r. Składania Ofert23.09.2016r. godz 10:00 Otwarcia Ofert23.09.2016r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karolew
2016-08-01 15:00:22
DATY Ogłoszenia Przetargu04.07.2016r. Składania Ofert22.07.2016r. godz 10:00 Otwarcia Ofert22.07.2016r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Budowa ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości Ostrówek
2016-06-10 14:41:52
DATY Ogłoszenia Przetargu20.05.2016r. Składania Ofert07.06.2016r. godz 10:00 Otwarcia Ofert07.06.2016r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 27
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl