> 2017
Dostawa produktów żywnościowych do placówek oświatowych Gminy Klembów
2017-12-01 13:31:48
DATY Ogłoszenia Przetargu01.12.2017r. Składania Ofert11.12.2017r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert11.12.2017r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Klembów w 2018 roku
2017-11-30 10:24:42
DATY Ogłoszenia Przetargu30.11.2017r. Składania Ofert08.12.2017r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert08.12.2017r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego, budynków i obiektów zarządzanych przez Gminę Klembów, Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Klembowie na 2018/2019 rok
2017-11-23 15:05:40
DATY Ogłoszenia Przetargu23.11.2017r. Składania Ofert04.12.2017r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert04.12.2017r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana   ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów” (powtórzony)
2017-11-07 15:26:07
DATY Ogłoszenia Przetargu07.11.2017r. Składania Ofert22.11.2017r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert22.11.2017r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Dobczyn ul. Dworska – etap I
2017-10-04 10:05:10
DATY Ogłoszenia Przetargu03.10.2017r. Składania Ofert19.10.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert19.10.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze
2017-09-25 12:49:08
DATY Ogłoszenia Przetargu25.09.2017r. Składania Ofert10.10.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert10.10.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia polegająca na wykonaniu chodnika wraz z odwodnieniem na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w miejscowości Pasek
2017-09-20 15:27:48
DATY Ogłoszenia Przetargu20.09.2017r. Składania Ofert06.10.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert06.10.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł, na działce o nr ewid. 75, obręb 143407_2.0015, na odcinku 320 mb
2017-09-15 14:14:44
DATY Ogłoszenia Przetargu15.09.2017r. Składania Ofert02.10.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert02.10.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Klembów
2017-09-13 10:25:11
DATY Ogłoszenia Przetargu31.10.2017r. Składania Ofert31.10.2017r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert31.10.2017r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Dostawa z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Klembów
2017-08-11 08:52:59
DATY Ogłoszenia Przetargu09.08.2017r. Składania Ofert23.08.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert23.08.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze - powtórzony
2017-08-09 10:17:36
DATY Ogłoszenia Przetargu09.08.2017r. Składania Ofert25.08.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert25.08.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Przebudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od działki nr 336 (km 0+000,00) do granicy działki nr 711/30 (km 1+470,12) w miejscowości Krusze
2017-07-21 13:57:15
DATY Ogłoszenia Przetargu21.07.2017r. Składania Ofert07.08.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert07.08.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg w Gminie Klembów
2017-06-23 10:56:35
DATY Ogłoszenia Przetargu22.06.2017r. Składania Ofert03.07.2017r. godz. 10:00 Otwarcia Ofert03.07.2017r. godz. 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Zmiana ogłoszenia o zamó  ...więcej

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie
2017-06-21 16:17:40
DATY Ogłoszenia Przetargu21.06.2017r. Składania Ofert07.07.2017r. godz 12:00 Otwarcia Ofert07.07.2017r. godz 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Roszczep
2017-06-21 16:05:56
DATY Ogłoszenia Przetargu21.06.2017r. Składania Ofert06.07.2017r. godz 10:00 Otwarcia Ofert06.07.2017r. godz 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oac  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyć, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)
2017-06-08 13:19:21
DATY Ogłoszenia Przetargu08.06.2017r. Składania Ofert19.06.2017r. godz. 09:00 Otwarcia Ofert19.06.2017r. godz. 09:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 6 zadań inwestycyjnych
2017-06-05 15:59:05
DATY Ogłoszenia Przetargu05.06.2017r. Składania Ofert13.06.2017r. godz. 10:00 Otwarcia Ofert13.06.2017r. godz. 10:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i budynku Zespołu Szkół w Ostrówku
2017-05-19 15:03:27
DATY Ogłoszenia Przetargu19.05.2017r. Składania Ofert09.06.2017r. godz. 09:00 Otwarcia Ofert09.06.2017r. godz. 09:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Treść ogłoszenia - zmiana 1   ...więcej

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad termomodernizacją budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku
2017-05-11 14:33:23
DATY Ogłoszenia Przetargu11.05.2017r. Składania Ofert19.05.2017r. godz. 9:00 Otwarcia Ofert19.05.2017r. godz. 9:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oacu  ...więcej

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku - powtórzony
2017-01-27 14:21:03
DATY Ogłoszenia Przetargu27.01.2017r. Składania Ofert03.02.2017r. godz. 12:00 Otwarcia Ofert03.02.2017r. godz. 12:15   ZAŁĄCZONE DOKUMENTY POBIERZ Treść ogłoszenia Specyfikacja istotnych warunk&oa  ...więcej

Pokazano 1 - 20 z 23
następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Gen. F.Żymirskiego 38
05-205 Klembów
Wójt Gminy
Rafał Mathiak
Kontakt:
Tel: (+48 29) 753-88-00
Fax: (29) 777-90-85
e-mail: urzad@klembow.pl